Breadcrumbs home icon Used as home in breadcrumbs Breadcrumbs slash icon Used as slash in breadcrumbs Harmonica row icon Used in harmonica sections Button arrow Used as button arrow Phone icons Used in many elements 13x12 Pin icon Used in many elements 12x16 Envelope icon Used in many elements 12x10

Strona wykorzystuje ciasteczka by świadczyć usługi na najwyższym poziomie Polityka prywatności

Rozumiem
Sylwia Syrokomska
Specjaliści Sylwia Syrokomska
mgr Sylwia Syrokomska

Psycholog. Obecnie w trakcie państwowej specjalizacji (4-letniej) realizowanej przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w partnerstwie z Centrum CBT EDU w nurcie poznawczo- behawioralnym, prowadzącej do uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

W trakcie szkolenia w nurcie Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach w Integri TSR.

Odbyła liczne szkolenia z zakresu szeroko rozumianej pomocy psychologiczno- psychoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Centrum CBT. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie – Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Edukacja Integracyjna i Włączająca, gdzie zdobyła uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego.

Diagnosta Skali Inteligencji Stanford- Binet 5

Certyfikowany trener Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)

Ambasadorka kampanii ,,Zobacz Znikam” przeciwdziałającej samobójstwom dzieci i młodzieży.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Bródnowskim, Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie, Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Była członkiem Zespołu prowadzącego badania podłużne: Szkolne Uwarunkowania Efektywności Kształcenia. Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pracowała jako psycholog w szkołach i przedszkolach.

Stopień awansu zawodowego – nauczyciel mianowany.

W Centrum CBT jest liderem Zespołu Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży 1 poziomu referencyjnego w ramach NFZ. Sprawuje nadzór nad psychologami, psychoterapeutami i terapeutami środowiskowymi pod względem merytoryczno- medycznym.

Udziela konsultacji diagnostycznych zaburzeń emocjonalnych, behawioralnych i rozwojowych dzieci i młodzieży, porad psychologicznych dla rodziców. Opracowuje kompleksowe plany pomocy terapeutycznej dziecku i rodzinie. Jest koordynatorem procesu terapeutycznego.

Prowadzi psychoterapię w nurcie poznawczo- behawioralnym dzieci, młodzieży i osób dorosłych doświadczających trudności w relacjach, z obniżoną samooceną, z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, z nieprawidłowo kształtującą się osobowością, samookaleczeniami i zaburzeniami neurorozwojowymi.

Regularnie poddaje swoją pracę superwizji i stale podnosi swoje kwalifikacje.

Lokalizacje

Znajdź poradnię

Posiadamy 15 lokalizacji na terenie Polski.
Zapraszamy do skontaktowania się z naszym Biurem Obsługi Klienta (BOK).