Breadcrumbs home icon Used as home in breadcrumbs Breadcrumbs slash icon Used as slash in breadcrumbs Harmonica row icon Used in harmonica sections Button arrow Used as button arrow Phone icons Used in many elements 13x12 Pin icon Used in many elements 12x16 Envelope icon Used in many elements 12x10

Strona wykorzystuje ciasteczka by świadczyć usługi na najwyższym poziomie Polityka prywatności

Rozumiem
Helena Krauze
Specjaliści Helena Krauze
mgr Helena Krauze

Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, terapia w zakresie zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń neurorozwojowych (m.in. zaburzeń ze spektrum autyzmu i ADHD), nieprawidłowo kształtującej się osobowości oraz zaburzeń osobowości, pomoc osobom przeżywającym długotrwały stres, wsparcie rodzicom dzieci cierpiących na zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego lub mającym trudności wychowawcze, diagnoza psychologiczna.

Ukończone szkoły wyższe

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, Instytuty: Psychologia Kliniczna, Psychologia Społeczna
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, CBT, Warszawa studia podyplomowe
 • Uniwersytet SWPS, Stosowana Analiza Zachowania, Warszawa – studia podyplomowe

Ukończone kursy, szkolenia:

 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży (CBT, Warszawa, 100h)
 • Neuropsychologia kliniczna dziecka (CBT, Warszawa, 100h)
 • Trzystopniowy Kurs Terapii Behawioralnej (PTSB)
 • Praca z małym dzieckiem z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju (Ośrodek Szkolenia SCOLAR w Warszawie, 60h)
 • Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera (Ośrodek Szkolenia SCOLAR,60 h)
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach I i II stopień
 • Terapia dzieci moczących się i ich rodzin
 • Depresja u dzieci i młodzieży
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu terapii i edukacji dzieci z autyzmem (Fundacja Synapsis)
 • Trudne zachowania u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju – PEP-R (Fundacja Synapsis)
 • Szkolenie PECS
 • VB-MAPP
 • System kart w terapii dzieci z ASD
 • Makaton – I stopień
 • Diagnoza dysleksji
 • Dyskalkulia
 • Zastosowanie rysunku dziecka w diagnozie i psychoterapii
 • Szkolenie z zastosowania ADOS – 2 – uprawenienia do prowadzenia diagnozy ze spektrum ASD testem ADOS – 2

Doświadczenie zawodowe:

 • 2020 – obecnie – Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w Centrum CBT w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 74 – psycholog i psychoterapeuta
 • 2018 – obecnie – Centrum CBT Poradnia dla dorosłych w Warszawie, ul. Marszałkowska 8
 • 2018 – obecnie – Fundacja Pomoc Autyzm – prowadzienie szkoleń o tematyce związanej ze spektrum autyzmu (Trening Umiejętności Społecznych, Zachowania Trudne, Współpraca z rodzicami dzieci z ASD)
 • 2016 – 08.2019 – Fundacja Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych „SCOLAR”
  • Koordynator Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej – koordynacja prac zespołu terapeutycznego, diagnoza psychologiczna, prowadzenie konsultacji psychologicznych, współpraca z rodzicami,
  • Psycholog – diagnoza pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju, konsultacje psychologiczne, diagnoza możliwości intelektualnych
 • 2016 – 12.2019 – Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Psychologiczna SPZZLO Warszawa Żoliborz, ul. Kochowskiego 4, Warszawa, psycholog, terapeuta
 • 2013 – 09.2017 – Fundacja Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych „SCOLAR”
 • 2013 – 09.2017 – terapeuta indywidualny w Punkcie Przedszkolnym „SCOLAR”, udział w Projekcie „Świat na wyciągnięcie rąk” – terapia dzieci z autyzmem, praca z rodzicami dzieci ze spektrum autyzmu, prowadzenie treningów umiejętności społecznych, diagnoza psychologiczna, psychoterapia
 • 2016 – obecnie – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Poradnia Ożarowska” – psychoterapeuta, psycholog
 • 2013 – 01.2015- Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Józefowie, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Zagórze – prowadzenie grup terapeutycznych dla osób z autyzmem i ich rodzin, diagnoza pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju, terapia indywidualna
 • 2009 – 04.2014 – Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim – psycholog – diagnoza i terapia z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, konsultacje psychologiczne, warsztaty dla rodziców, prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, prowadzenie grupy dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi, członek Zespołu Orzekającego, diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju, prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci z autyzmem i ich rodzin
 • 2010 – 01.2014- Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Błoniu im. Jana Brzechwy, psycholog – terapia dzieci, konsultacje z rodzicami, koordynacja pracy Punktu Wczesnej Interwencji, udział w zespołach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wsparcie dla rodziców i nauczycieli przedszkola, prowadzenie warsztatów dla rodziców dzieci z objawami nadpobudliwości psychoruchowej, prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci z autyzmem i ich rodzin
 • 2010 – 08.2012 – Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego, psycholog – diagnoza i praca z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, diagnoza dysleksji, konsultacje psychologiczne, członek Zespołu Orzekającego
 • 2009 – 04.2010 – Przedszkola nr 1 i nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim – praca na zastępstwo, psycholog
 • 2007 – 2010 – Hand Consulting Helena Andrejczyk, własna działalność gospodarcza. Współpraca z firmami i organizacjami – koordynacja projektów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenie zajęć z dziećmi i rodzicami, konsultacje psychologiczne
 • 2007 – ITEM ul. Filtrowa 33, 02-057 Warszawa – firma szkoleniowa, koordynator projektów szkoleniowych i rekrutacyjnych
 • 2005 – 01.2007 – Poczta Polska, Dyrekcja Generalna, Biuro Kadr i Szkoleń, Sekcja Zarządzania Zasobami Ludzkimi ul. Towarowa 5, 00-965 Warszawa. stanowisko pracy ds. zarządzania zasobami ludzkimi
 • 2004 –06.2005 – Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim (staż)
 • 2004 r. – Poradnia Uzależnień i Współuzależnień, ul. Meander 18, Warszawa, Praktyka (prowadzenie konsultacji, uczestnictwo w spotkaniach indywidualnych i grupowych)
 • 2002 Klub Pacjenta „Przystań” Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej, Białystok, Wolontariat: (terapeuta zajęciowy, organizowanie zajęć edukacyjnych dla klubowiczów)

Preferowany obszar zawodowy:

 • psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży prowadzoną w nurcie poznawczo-behawioralnym;
 • konsultacje, porady i wsparcie psychologiczne dla rodziców;
Lokalizacje

Znajdź poradnię

Posiadamy 15 lokalizacji na terenie Polski.
Zapraszamy do skontaktowania się z naszym Biurem Obsługi Klienta (BOK).