Breadcrumbs home icon Used as home in breadcrumbs Breadcrumbs slash icon Used as slash in breadcrumbs Harmonica row icon Used in harmonica sections Button arrow Used as button arrow Phone icons Used in many elements 13x12 Pin icon Used in many elements 12x16 Envelope icon Used in many elements 12x10

Strona wykorzystuje ciasteczka by świadczyć usługi na najwyższym poziomie Polityka prywatności

Rozumiem
Danuta Skomerska-Suszek
Specjaliści Danuta Skomerska-Suszek
Danuta Skomerska-Suszek

Psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, rozpoczynająca 4- letni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT. Lider zespołu Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej. Obecnie pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami, również pracuje z osobami dorosłymi.

Doświadczenie swoje zdobyła, pracując między innymi:  w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej, Ośrodku Pomocy Społecznej, punktach informacyjno-konsultacyjnych oraz szkołach, prowadząc konsultacje psychologiczne. Pracowała również z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w WTZ.

Doświadczenie kliniczne zdobyła podczas stażów w Szpitalu Psychiatrycznym w trakcie specjalizacji. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestniczy w konferencjach naukowych, licznych szkoleniach.

Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej dla Par 1, Interdyscyplinarne Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Specjalizuje się się w udzielaniu pomocy psychologicznej w zakresie:

 • przemoc, Niebieska Karta, wykorzystanie seksualne
 • depresja dzieci i młodzieży, samouszkodzenia, próby samobójcze
 • interwencja kryzysowa
 • uzależnienia behawioralne młodych ludzi, uzależnienia chemiczne
 • rodziny z problemem alkoholowym
 • depresja poporodowa
 • dziecko w sytuacji rozwodu
 • żałoba dzieci i młodzieży oraz dorosłych
 • problemy wychowawcze
 • zaburzenia przywiązania
 • diagnoza – Uprawnienia diagnostyczne Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 nr uprawnień: 21/26/05/21/SB5.
Lokalizacje

Znajdź poradnię

Posiadamy 15 lokalizacji na terenie Polski.
Zapraszamy do skontaktowania się z naszym Biurem Obsługi Klienta (BOK).