Breadcrumbs home icon Used as home in breadcrumbs Breadcrumbs slash icon Used as slash in breadcrumbs Harmonica row icon Used in harmonica sections Button arrow Used as button arrow Phone icons Used in many elements 13x12 Pin icon Used in many elements 12x16 Envelope icon Used in many elements 12x10

Strona wykorzystuje ciasteczka by świadczyć usługi na najwyższym poziomie Polityka prywatności

Rozumiem
Specjaliści Anna Kaźmierczak-Mytkowska
dr n. o zdr. Anna Kaźmierczak-Mytkowska

Psycholog, specjalista psychologii klinicznej, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, terapeuta systemowy. Odbyła szkolenie w zakresie terapii systemowej organizowanym przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Ukończyła studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Adiunkt dydaktyczny w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, starszy asystent w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

Jej zainteresowania kliniczne i naukowe w zakresie psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży obejmują zagadnienia zaburzeń więzi, zaburzeń odżywiania, zaburzeń afektywnych, zaburzeń neurorozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD) oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu (zespołu Aspergera), diagnozy psychologicznej i neuropsychologicznej dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi, systemowej terapii rodzin. Jest autorem i współautorem licznych publikacji z zakresu psychologii, psychoterapii i psychiatrii dzieci i młodzieży.

Aktywność w Centrum CBT

  • Pełni funkcję koordynatora programów stażowych (dla osób kształcących się w psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii środowiskowej dzieci i młodzieży), sprawuje nadzór merytoryczny nad programami grupowymi i warsztatowymi (treningi umiejętności społecznych, warsztaty umiejętności wychowawczych, warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD)
  • Wykładowca w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU (całościowy 4-letni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej)
  • Wykładowca w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży
  • Wykładowca w szkoleniu z zakresu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży
  • Prowadzi szkolenia i warsztaty tematyczne z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą
  • Prowadzi szkolenia w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT
  • Prowadzi szkolenia dla psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych pracujących w OŚOPiPDzMł
  • Pełni funkcję członka kolegium redakcyjnego czasopisma „Terapia poznawczo-behawioralna”
  • W Poradni dla Dzieci i Młodzieży zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci i młodzieży, w szczególności z zaburzeniami neurorozwojowymi (ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu), prowadzi psychoterapię indywidualną z pacjentami prezentującymi objawy zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywiania, ADHD i ich rodzicami, prowadzi trapię systemową rodzin
Lokalizacje

Znajdź poradnię

Posiadamy 15 lokalizacji na terenie Polski.
Zapraszamy do skontaktowania się z naszym Biurem Obsługi Klienta (BOK).