Breadcrumbs home icon Used as home in breadcrumbs Breadcrumbs slash icon Used as slash in breadcrumbs Harmonica row icon Used in harmonica sections Button arrow Used as button arrow Phone icons Used in many elements 13x12 Pin icon Used in many elements 12x16 Envelope icon Used in many elements 12x10

Strona wykorzystuje ciasteczka by świadczyć usługi na najwyższym poziomie Polityka prywatności

Rozumiem
Anita Bryńska
Specjaliści Anita Bryńska
dr hab. n. med. Anita Bryńska

Lekarz, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 1) oraz certyfikowany superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 2).

Ukończyła studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego AM w Warszawie. Adiunkt habilitowany w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pracownik naukowo-dydaktyczny, nauczyciel akademicki, starszy asystent w Poradni Psychiatrycznej Samodzielnego Państwowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

Autorka lub współautorka blisko 200 publikacji naukowych, w tym artykułów naukowych, monografii, opracowań zbiorowych oraz wystąpień i doniesień zjazdowych, poświęconych zagadnieniom terapii poznawczo-behawioralnej oraz zaburzeniom psychicznym wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, zaburzeń lękowych oraz innych zaburzeń emocjonalnych (nerwicowych), zaburzeń nastroju, zaburzeń tikowych i zespołu Tourette’a, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD), zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym zespołu Aspergera.

Aktywność w Centrum CBT

  • Dyrektor ds. Merytorycznych Szkoły Psychoterapii Centrum CBT-EDU, sprawuje nadzór merytoryczny nad całościowym podyplomowym 4-letnim szkoleniem psychoterapeutycznym w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz nadzór nad realizacją programu specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży
  • Wykładowca i superwizor w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU (całościowy 4-letni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej)
  • Wykładowca i superwizor w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży
  • Wykładowca w szkoleniu z zakresu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży
  • Prowadzi szkolenia i warsztaty tematyczne z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą
  • Kierownik ds. Merytorycznych w Poradni dla Dzieci i Młodzieży, gdzie prowadzi superwizję psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz udziela konsultacji dla lekarzy zajmujących się leczeniem pacjentów z zaburzeniami psychicznymi wieku rozwojowego
  • Współautor zasad organizacji pracy zespołów i świadczenia pomocy w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży Centrum CBT (OŚOPiPDzMł) (tzw. Ośrodki I Poziomu Referencyjnego)
  • Szkoli i prowadzi nadzór superwizyjny nad psychologami, psychoterapeutami i terapeutami środowiskowymi pracującymi w OŚOPiPDzMł
  • Pełni funkcję członka kolegium redakcyjnego czasopisma „Terapia poznawczo-behawioralna”
Lokalizacje

Znajdź poradnię

Posiadamy 15 lokalizacji na terenie Polski.
Zapraszamy do skontaktowania się z naszym Biurem Obsługi Klienta (BOK).