Breadcrumbs home icon Used as home in breadcrumbs Breadcrumbs slash icon Used as slash in breadcrumbs Harmonica row icon Used in harmonica sections Button arrow Used as button arrow Phone icons Used in many elements 13x12 Pin icon Used in many elements 12x16 Envelope icon Used in many elements 12x10

Strona wykorzystuje ciasteczka by świadczyć usługi na najwyższym poziomie Polityka prywatności

Rozumiem
Dla dzieci Oferta warsztatowa Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Rodzicu! Czy Twoje dziecko:

 • często wpada w złość i ma z tego powodu kłopoty?
 • ma trudności w nawiązywaniu lub podtrzymywaniu kontaktów z rówieśnikami?
 • często dyskutuje, kłóci się dorosłymi, nie zawsze wykonuje polecenia?

Jeśli tak, to nasza propozycja jest dla Ciebie i Twojego dziecka! Zapraszamy na Trening Umiejętności Społecznych (TUS)!

Pobierz ulotkę

Sprawdź cennik

Informacje i zapisy

 • email. poradnia_wolodyjowskiego@cbt.pl
 • tel. 22 853 20 50, 507 130 919
 • liczebność grupy: 6 – 8 osób
 • miejsce: Siedziba Poradni dla Dzieci i Młodzieży Centrum CBT, Warszawa ul. Wołodyjowskiego 74 (przy metrze Wilanowska)

Co to jest TUS?

TUS jest programem służącym do celowego i zaplanowanego uczenia różnych umiejętności społecznych, poznawania celu i sensu zachowań ludzkich. Adresowany jest do osób, które doświadczają trudności społecznych. Podczas zajęć uczestnicy uczą się umiejętności społecznych niezbędnych w codziennymżyciu.. Dzięki pracy w małej grupie, uczestnicy mogą przećwiczyć i utrwalić nowe umiejętności w bezpiecznym środowisku.

Dla kogo jest TUS?

Trening umiejętności społecznych kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. którzy:

 • wymagają pomocy w rozumieniu i radzeniu sobie z emocjami,
 • wymagają pomocy w odczytywaniu i rozumieniu intencji, interpretacji zachowań, gestów i mimiki twarzy,
 • mają problemy w relacjach społecznych, czyli kłopoty w porozumieniu się z rówieśnikami i/lub dorosłymi,
 • mają trudności z włączeniem w grupę, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji,

Trening umiejętności społecznych (TUS) szczególnie jest zalecany dla dzieci i młodzieży z diagnozą zespołu Aspergera lub ADHD.

Co to jest umiejętność społeczna?

Jest to umiejętność umożliwiająca właściwą regulację emocjonalną i radzenie sobie w różnych sytuacjach społecznych. Do takich umiejętności zaliczamy między innymi:

 • rozumienie siebie i własnych emocji,
 • umiejętność kierowania i kontrolowania emocji,
 • asertywność,
 • wrażliwość społeczną, empatię,
 • znajomość reguł społecznych i umiejętność odpowiedniego do sytuacji zachowania,
 • umiejętność rozwiązywania konkretnych sytuacji konfliktowych
 • oraz umiejętności komunikacyjne i współpracy.

Umiejętności społeczne pozwalają trafnie spostrzegać innych oraz rozumieć, prawidłowo oceniać i reagować w sytuacjach społecznych.

Główne cele treningu umiejętności społecznych

 • rozwój i wzmocnienie umiejętności społecznych,
 • zmiana doświadczeń i dotychczasowych przeżyć w sytuacjach społecznych,
 • wprowadzenie zmian w zachowaniu i stosowanie ich w rzeczywistych sytuacjach społecznych.

Czemu służy i na czym polega TUS?

Podczas treningu uczestnicy uczą się:

 • rozpoznawać przeżywane emocje,
 • reagować w zdrowy sposobów w różnych sytuacjach,
 • jak rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne związane z odczuwanymi emocjami,
 • dostrzegać i prawidłowo stosować właściwe zachowania,
 • mogą oduczyć się zachowań nieakceptowanych społecznie, czyli niewłaściwych.

Trening daje możliwość przećwiczenia, modelowania i w efekcie zmiany zachowań, które sprawiają dziecku trudności. Dzięki nabywaniu i podnoszeniu umiejętności społecznych, czyli ćwiczeniu konkretnych zachowań stosowanych w danych sytuacjach, uczestnicy uczą się właściwych zachowań i tego, jak skutecznie korzystać z nich w różnych sytuacjach. Uczestnicy mogą przeżyć pozytywne doświadczenia w grupie rówieśniczej, co zwiększa szansę na powtarzanie właściwych zachowań w gronie rówieśników, poza grupąterapeutyczną.

Korzyści z treningu

Dzięki treningowi dzieci i młodzież uczą się:

 • UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH, czyli KOMUNIKACJI WERBALNEJ i NIEWERBALNEJ (m.in. umiejętność słuchania, rozpoczynania, prowadzenia i kończenia rozmowy, zadawania pytań, wyrażania próśb, zbierania informacji, udzielania informacji zwrotnych, wydawania poleceń, prowadzenia dyskusji, negocjowania i przekonywania innych)
 • UMIEJĘTNOŚCI POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH lub KONFLIKTOWYCH I ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
 • WYRAŻANIA SIEBIE (autoprezentacja, kształtowanie własnego wizerunku)
 • WSPÓŁDZIAŁANIA I UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁPRACY
 • ASERTYWNOŚCI I STAWIANIA GRANIC.

Przydatne informacje

Treningi prowadzone są przez wykwalifikowane osoby, najczęściej psychologów lub pedagogów. Zajęcia odbywają się w grupach 10-12 osobowych. Wybór ćwiczonych umiejętności dostosowany jest do indywidualnych potrzeb uczestników. Kwalifikacja do grupy odbywa się w trakcie jednorazowej konsultacji psychologicznej u specjalisty prowadzącego trening. Kompleksowy model pracy obejmuje:

 • zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży, 1 raz w tygodniu. Czas trwania zajęć około 90 minut.
 • raz w miesiącu pisemną informację dla rodziców na temat funkcjonowania dziecka, poczynionych postępów, obszarów do dalszej pracy,
 • współpracę z rodzicami w zakresie ćwiczenia i nabywania przez dziecko nowych umiejętności (prace domowe).

W momencie utworzenia grupy recepcja kontaktuje się w celu umówienia spotkań.

Lokalizacje

Znajdź poradnię

Posiadamy 15 lokalizacji na terenie Polski.
Zapraszamy do skontaktowania się z naszym Biurem Obsługi Klienta (BOK).