Breadcrumbs home icon Used as home in breadcrumbs Breadcrumbs slash icon Used as slash in breadcrumbs Harmonica row icon Used in harmonica sections Button arrow Used as button arrow Phone icons Used in many elements 13x12 Pin icon Used in many elements 12x16 Envelope icon Used in many elements 12x10

Strona wykorzystuje ciasteczka by świadczyć usługi na najwyższym poziomie Polityka prywatności

Rozumiem
Dla dzieci Oferta diagnostyczno terapeutyczna Terapia SI (integracja sensoryczna)

Terapia SI (integracja sensoryczna)

Integracja sensoryczna to inaczej przetwarzanie bodźców sensorycznych, czyli złożony proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów (czyli zmysłu dotyku, równowagi, czucia głębokiego, węchu, smaku, wzroku i słuchu), a następnie organizuje je w spójną całość i interpretuje tak, by mogły być wykorzystane w celowym i efektywnym działaniu.

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego (integracji sensorycznej) są częstą przyczyną nieprawidłowego rozwoju psychoruchowego i funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych. Osoby z tego typu deficytami nieprawidłowo interpretują odbierane informacje zmysłowe, co powoduje, że część z nich może mogą czuć się nadmiernie „bombardowana” ilością bodźców, a inne mogą poszukiwać intensywnych doznań sensorycznych. Wyróżnia się kilka rodzajów zaburzeń przetwarzania sensorycznego, przy czym każdy z nich może prowadzić do opóźnienia prawidłowego rozwój dziecka, zaburzać proces uczenia, czy powodować nieprawidłowe reakcje emocjonalne. Deficyty integracji sensorycznej często współwystępują np. z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zespołem Aspergera, autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, zespołem FAS (płodowy zespół alkoholowy), zespołem kruchego X, rozszczepem kręgosłupa.

Wskazania do zastosowania terapii SI:

  • dzieci nadwrażliwe na bodźce czuciowe, słuchowe, wzrokowe, węchowe, reagujące na nadmierną stymulację zmysłową wycofaniem, pobudzeniem, agresją
  • dzieci i młodzież z obniżoną reaktywnością na bodźce, poszukujące nadmiernej stymulacji
  • dzieci z trudnościami w utrzymaniu równowagi oraz w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, niezdarne i nieskoordynowane ruchowo, mające problem z nauczeniem się zabaw ruchowych
  • dzieci z problemami w zakresie pisania, rysowania i motoryki małej (np. trudność związane z ubieraniem się, zapinaniem guzików, wiązaniem sznurowadeł, itp.)
  • dzieci z trudnościami w zakresie planowania i wykonywania nowych ruchów i aktywności ruchowych

Osoby prowadzące terapie sensoryczną to wykwalifikowani terapeuci z ukończonym kursem II stopnia, z uprawnieniami do diagnozy i terapii SI; spotkania prowadzone są indywidualne, w czasie pierwszego 1, 5 godz. (90 min) spotkania przeprowadzona jest diagnoza stopnia i rodzaju zaburzeń integracji sensorycznej, w oparciu o którą zostaje stworzony indywidualny dla każdego pacjenta program terapeutyczny; zajęcia są prowadzone w profesjonalnie wyposażonej i przestronnej sali; czas trwania spotkań terapeutycznych: 50 min

Informacje i zapisy:

Recepcja Centrum CBT, tel.: 507 130 919, 22 853 20 50

Lokalizacje

Znajdź poradnię

Posiadamy 15 lokalizacji na terenie Polski.
Zapraszamy do skontaktowania się z naszym Biurem Obsługi Klienta (BOK).