Breadcrumbs home icon Used as home in breadcrumbs Breadcrumbs slash icon Used as slash in breadcrumbs Harmonica row icon Used in harmonica sections Button arrow Used as button arrow Phone icons Used in many elements 13x12 Pin icon Used in many elements 12x16 Envelope icon Used in many elements 12x10

Strona wykorzystuje ciasteczka by świadczyć usługi na najwyższym poziomie Polityka prywatności

Rozumiem

Mediacja rodzinna

Mediacja rodzinna jest dobrowolną próbą dojścia do porozumienia (rozwiązania konfliktu, uregulowania zasad współpracy w rodzinie), przez strony konfliktu, z pomocą osoby trzeciej – bezstronnego i neutralnego mediatora.

Podczas mediacji strony mają możliwość wyrażenia swoich potrzeb, wzajemnego wysłuchania, zadośćuczynienia, poprawienie komunikacji oraz poczynienia konkretnych ustaleń dotyczących trudnych dla nich sytuacji. Mediator, obecny podczas wspólnych spotkań, pomaga zdefiniować problem, określić potrzeby i oczekiwania stron. Wspiera proces nawiązywania dialogu między stronami pozostającymi w konflikcie, aby pomóc im w osiągnięciu trwałego porozumienia, które satysfakcjonowałoby obie strony. Mediacja nastawiona jest na przyszłość. Polega na poszukiwaniu rozwiązań, które mają ułatwić stronom funkcjonowanie w przyszłości. Do przeszłości sięga tylko na tyle, na ile jest to potrzebne do konstruowania przyszłych zasad. W mediacji rodzinnej dotyczącej sytuacji dziecka w rodzinie, mediator dba przede wszystkim o dobro dziecka, zawsze staje w obronie jego praw. Mediacja nie jest terapią. Jest procedurą poufną, wyłączoną z procedury sądowej, czy terapeutycznej. Ważne jest, czy strona mediacji jest zdolna do podejmowania zobowiązań – jeśli jest w terapii indywidualnej, wymagana jest zgoda terapeuty.

Zalety mediacji:

 • umożliwia stronom wspólne konstruowanie rozwiązania problemu, korzystne dla obu stron, daje im możliwość wpływu na treść ostatecznego porozumienia (ugody);
 • umożliwia nawiązanie otwartej, szczerej komunikacji między uczestnikami mediacji;
 • chroni dziecko przed uwikłaniem w konflikt dorosłych;
 • pozwala uporządkować sprawy, z którymi rodzice lub partnerzy dotychczas sobie nie radzili;
 • pozwala ustalić zasady, które pomogą w codziennym funkcjonowaniu;
 • pomaga rodzicom skoncentrować się na potrzebach dziecka;
 • pozwala na rozwiązanie konfliktu powstałego między małżonkami lub rodzicami i poprawę wzajemnych relacji dla dobra ich dzieci;
 • umożliwia szybsze i tańsze zakończenie sporu;
 • pozwala utrzymać relacje rodzice-dziecko, rodzic-rodzic i inne;
 • sprzyja samodzielnemu rozwiązywaniu konfliktów przez strony w przyszłości.

Wskazania do podjęcia mediacji:

 • konflikty małżeńskie/partnerskie
 • konflikty okołorozwodowe, związane z opieką nad dziećmi, podziałem majątku po rozwodzie
 • konflikty rodzicielskie
 • konflikty międzypokoleniowe
 • konflikty między poszczególnymi członkami rodziny.

Podczas mediacji można np. ustalić:

 • z kim po rozwodzie zamieszkają dzieci
 • kiedy i w jaki sposób rodzic, który nie będzie mieszkał na stałe z dziećmi, będzie mógł się z nimi spotykać
 • w jaki sposób zostanie podzielone mieszkanie, czy majątek wspólny
 • zasady wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i kontakty z małoletnimi dziećmi (sąd uwzględni takie porozumienie, jeżeli będzie ono zgodne z dobrem dzieci)
 • sporządzić plan wychowawczy (porozumienie rodzicielskie – art. 58 § 1 KRiO)
 • ustalić alimenty na rzecz dzieci lub współmałżonka

Sposób organizacji spotkań mediacyjnych, czas trwania:

 • Mediacja składa się z dwóch spotkań wstępnych, po jednym z każdą ze stron, i najczęściej z 2-5 spotkań wspólnych. Spotkanie wstępne-informacyjne trwa 50 minut; wspólna sesja mediacyjna 90 min.
 • Pierwsze dwa spotkania to spotkania informacyjne, podczas których mediator informuje każdą ze stron osobno o zasadach prowadzenia mediacji, a każda ze stron przekazuje mediatorowi informacje dotyczące konfliktu, jej ewentualne oczekiwania wobec drugiej strony oraz te wszystkie informacje, które mogą pomóc mediatorowi w prowadzeniu mediacji.
 • Podczas wspólnych sesji prowadzonych przez mediatora/mediatorów, strony podejmują próby rozwiązania konfliktu i dojścia do porozumienia.
 • Jeżeli strony nie wyrażają zgody na wspólne spotkanie, mogą wziąć udział w mediacji pośredniej, podczas której mediator spotyka się indywidualnie z każdą ze stron i pośredniczy w rozmowie między nimi, przekazując im stanowisko każdej z nich.
 • Z przebiegu mediacji mediator/mediatorzy sporządza/ją protokół. Jeżeli strony zawarły ugodę, zostaje ona dołączona do protokołu.

Informacje i zapisy:

Recepcja Centrum CBT, tel.: 507 130 919, 22 853 20 50

Lokalizacje

Znajdź poradnię

Posiadamy 15 lokalizacji na terenie Polski.
Zapraszamy do skontaktowania się z naszym Biurem Obsługi Klienta (BOK).