Breadcrumbs home icon Used as home in breadcrumbs Breadcrumbs slash icon Used as slash in breadcrumbs Harmonica row icon Used in harmonica sections Button arrow Used as button arrow Phone icons Used in many elements 13x12 Pin icon Used in many elements 12x16 Envelope icon Used in many elements 12x10

Strona wykorzystuje ciasteczka by świadczyć usługi na najwyższym poziomie Polityka prywatności

Rozumiem
Dla dorosłych Treningi i warsztaty Diagnoza predyspozycji akademickich

Diagnoza predyspozycji akademickich

Diagnoza predyspozycji akademickich to oferta kierowana do uczniów w wieku 15 – 19 lat. W wyczerpujący sposób wskazuje kierunek kształcenia na poziomie studiów wyższych, przy uwzględnieniu profilu zdolności intelektualnych, zainteresowań i cech osobowości.

Diagnoza pozwala też uchwycić ewentualne braki kompetencji społecznych i wskazać adekwatne sposoby ich wyrównania, a także określić najodpowiedniejsze dla danej osoby sposoby motywowania się do pracy i nauki. Dzięki niej możliwe jest uzyskanie odpowiedzi na pytania:

  • Jaki kierunek dalszego kształcenia pozwoli optymalnie wykorzystać potencjał ucznia?
  • Czy uczeń ma predyspozycje, aby poradzić sobie na wybranym kierunku lub w zawodzie?
  • Nad czym należy popracować, aby zwiększyć prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu na uczelni?

Diagnoza składa się z etapu testowania (2 godziny zegarowe) i spotkania podsumowującego (50 minut) z badanym uczniem i jego rodzicami. Spotkanie podsumowujące służy prezentacji raportu z badania, wymianie myśli, rozmowie na temat ścieżek dalszego postępowania. Uczeń i jego rodzice otrzymują papierową wersję raportu.

Osoba prowadząca: mgr Dagmara Potęga-Sidorowicz. Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.

 

Lokalizacje

Znajdź poradnię

Posiadamy 15 lokalizacji na terenie Polski.
Zapraszamy do skontaktowania się z naszym Biurem Obsługi Klienta (BOK).