Breadcrumbs home icon Used as home in breadcrumbs Breadcrumbs slash icon Used as slash in breadcrumbs Harmonica row icon Used in harmonica sections Button arrow Used as button arrow Phone icons Used in many elements 13x12 Pin icon Used in many elements 12x16 Envelope icon Used in many elements 12x10

Strona wykorzystuje ciasteczka by świadczyć usługi na najwyższym poziomie Polityka prywatności

Rozumiem
Blog Zwolnienie lekarskie L-4 od psychiatry – co powinieneś wiedzieć?

Zwolnienie lekarskie L-4 od psychiatry – co powinieneś wiedzieć?

9 grudnia 2022
| Dorota Wiśniewska | Wiedza

Czujesz się przygnębiony, smutny, bez sił, odczuwasz lęk i niepokój, cały jakiś taki „obolały”, nie możesz spać. Stan ten utrzymuje się już długo. Nadszedł już czas na konsultację z lekarzem psychiatrą! On zdiagnozuje Twój problem, włączy odpowiednie leczenie, wystawi elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-zwolnienie, e-ZLA).

Zwolnienie lekarskie L-4 od psychiatry – co powinieneś wiedzieć?

Każdy ma prawo chorować. Zaburzenia psychiczne to takie same choroby jak te płynące z ciała fizycznego. Depresja, zaburzenia lękowe, snu, odżywiania, uzależnienia, schizofrenia poddają się leczeniu i można z ich powodu otrzymać zwolnienie lekarskie L4.

Lekarz psychiatra ma takie samo prawo do wystawiania zwolnień jak lekarze innych specjalności.

Zwolnienie lekarskie L4 od lekarza psychiatry  e – ZLA jest tak samo honorowane przez pracodawcę i ZUS jak zwolnienia od innych lekarzy.

Jak uzyskać zwolnienie lekarskie od psychiatry?

Kiedy masz kaszel lub gorączkę udajesz się do lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz bada, ustala leczenie, wystawia receptę i zazwyczaj e-zwolnienie lekarskie.

W przypadku zaburzeń psychicznych procedura jest taka sama. Kiedy uznasz, że twój stan psychiczny jest zły, coś ci dolega, odczuwasz niepokój, lęk, smutek, zmiany nastroju, zasypianie graniczy z cudem, ciągle czujesz się zmęczony, nie masz siły na nic, a zwykłe obowiązki w pracy lub w domu przerastają twoje możliwości, „coś” dzieje się w twojej głowie i ciele, należy umówić się na wizytę u lekarza psychiatry.

W czasie wizyty, lekarz psychiatry przeprowadzi wywiad, zapyta o długość utrzymywania się objawów oraz zaproponuje leczenie farmakologiczne, wypisze receptę na leki, ustali dawkowanie oraz skieruje na psychoterapię.

Może również wypisać skierowanie na badania dodatkowe np. badania krwi, EEG, rezonans magnetyczny głowy.

Wystawi również e-zwolnienie lekarskie L-4, które pozwoli na odpoczynek i powrót do zdrowia. Lekarz psychiatra może wystawić zwolnienie lekarskie również podczas konsultacji e-video (on-line), jest to zazwyczaj kolejna wizyta i przedłużenie zwolnienia.

W praktyce pierwsza wizyta u psychiatry powinna odbyć się stacjonarnie w gabinecie np. Poradni Centrum CBT dla Dorosłych.

E-zwolnienie lekarskie od psychiatry (e-ZLA)

E-zwolnienie lekarskie od psychiatry  jest takim samym jak elektroniczne zwolnienie od innego lekarza. Nie ma potrzeby dostarczać zwolnienia pracodawcy osobiście, jeśli pracujesz na etacie, albo do ZUS, jeśli masz działalność gospodarczą. E-zwolnienie lekarskie od psychiatry będzie automatycznie przesłane na profil Platformy Usług Elektronicznych płatnika składek i do systemu ZUS.

Od 1. 12. 2018 roku wszyscy lekarze mają obowiązek wystawiania zwolnień lekarskich tylko elektronicznie. Jeśli lekarz psychiatra przyjedzie na wizytę do Twojego domu, również ma prawo wystawić e-zwolnienie L4. Zrobi to za pomocą mobilnego urządzenia.

Długość zwolnienia lekarskiego od psychiatry

Długość zwolnienia lekarskiego L-4 od psychiatry zależy od Twojej dolegliwości, stanu psychicznego i oceny lekarza. Czas zwolnienia lekarskiego od psychiatry to maksymalnie 182 dni (o ile pacjentowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy). Może się zdarzyć tak, że lekarz psychiatra wystawi zwolnienie na np. 30 dni. Potem może je przedłużać, tak, aby w sumie nie przekroczyć 182 dni. Po tym czasie pacjent może starać się o świadczenie rehabilitacyjne przez 3 miesiące lub dłużej do 1 roku.

W czasie trwania zwolnienia lekarskiego od psychiatry pracodawca nie ma prawa zwolnić pracownika. Po wyczerpaniu się puli czasowej przeznaczonej na zwolnienie lekarskie i świadczenie rehabilitacyjne okres ochronny się kończy i pracownik może zostać zwolniony bez wypowiedzenia.

Zwolnienie lekarskie od psychiatry może być wystawione wstecz od dnia jego wystawienia na więcej niż 3 dni wstecz o ile psychiatra uzna to za zasadne.

Obowiązuje to również w momencie wypowiedzenia umowy. Jeśli w sytuacji zwolnienia z pracy stan psychiczny pracownika się pogorszy, a lekarz psychiatra uzna, że są wskazania może wystawić zwolnienie z datą wstecz.

Wynagrodzenie w czasie trwania L-4 od psychiatry

Zwolnienie od psychiatry jest traktowane jak każde inne. Zazwyczaj pracownik otrzymuje 80% podstawy pensji otrzymywanej przez ostatnie 12 miesięcy. 100% wynagrodzenia na zwolnieniu lekarskim obowiązuje,  gdy choroba pojawi się  w czasie ciąży.

Obawy związane ze zwolnieniem lekarskim od psychiatry

Mimo wielu akcji podnoszących świadomość na temat chorób psychicznych wciąż panują stereotypy, które często nieświadomie przejmujemy i które powodują dyskomfort. Tak samo może być ze zwolnieniem lekarskim od psychiatry.

Podkreślmy jeszcze raz. Pracodawca nie ma prawa dyskredytować zwolnienia od lekarza psychiatry. W czasie jego trwania nie może zwolnić pracownika.

Jest ono równorzędne ze zwolnieniami od innych specjalistów. Widząc zwolnienie pracodawca ma dostęp do Platformy Usług Elektronicznych.

Tam widzi: imię i nazwisko pacjenta, jego PESEL, adres, pod którym pacjent będzie przebywał w czasie zwolnienia, czas niezdolności do pracy, czyli czas na jaki zwolnienie lekarskie zostało wystawione, wskazania lekarskie i kod literowy zwolnienia oraz miejsce udzielenia świadczenia medycznego np. Poradnia dla Dorosłych Centrum CBT.

Zwolnienie lekarskie nie zawiera informacji o rozpoznaniu (chorobie) i zalecanym leczeniu.

Pacjenci często zadają pytanie, czy podczas zwolnienia lekarskiego od psychiatry muszą przebywać cały czas w domu, czy mogą wychodzić. To kwestię lekarz ustala indywidualnie i zależy ona od stanu psychicznego pacjenta.

Pogorszenie stanu zdrowia może nastąpić również z powodu nieprawidłowych relacji w pracy. Mogą pojawić się objawy nerwicy, depresji, czy wypalenia zawodowego z powodu np. mobbingu lub innych działań mających złe oddziaływania na psychikę pracownika, wtedy zwolnienie lekarskie od psychiatry może być przedstawione w sądzie pracy jako istotny dowód w sprawie.

ZUS i zwolnienie lekarskie od psychiatry

Dla ZUS zwolnienie lekarskie od psychiatry jest takim samym zwolnieniem jak od innego lekarza. Często pojawia się pytanie czy ZUS ma prawo skontrolować pacjenta na zwolnieniu lekarskim L-4 od psychiatry. Taka sytuacja może się pojawić. Kontrola to standardowe działanie ZUS.

Jednak nie ma potrzeby martwić się na zapasa. Zwolnienia lekarskie wystawiane w Poradniach Centrum CBT wystawiane są zgodnie z prawem i wszystkimi wymogami i zasadami ZUS.

W razie kontroli i wezwania na kontrolę do ZUS, Centrum CBT przekazuje całą dokumentację medyczną prowadzoną zgodnie z wymogami prawa, która udowodni konieczność i zasadność wystawienie zwolnienia lekarskiego.

Zwolnienie lekarskie L-4 od psychiatry w Poradniach Centrum CBT

W Poradni Centrum CBT przyjmują lekarze psychiatrzy dla dorosłych, którzy mają uprawnienia do wystawiania zwolnień lekarskich. Mogą to zrobić podczas pierwszej wizyty lub kolejnej jeśli uznają, że stan psychiczny pacjenta wymaga zwolnienia L-4. Jeśli zwolnienie lekarskie zostało wystawione na pierwszej wizycie, może być ono przedłużane na kolejnych.

W czasie pierwszej wizyty, zostanie przeprowadzony wywiad lekarski, założona dokumentacja medyczna, lekarz określi formy leczenia, wypisze receptę na leki, skieruje na psychoterapię.

Jeśli będzie taka konieczność i potrzeba wystawi e-zwolnienie lekarskie, które będzie bezpośrednio wysłane na profil Platformy Usług Elektronicznych płatnika składek i do systemu ZUS.

W Poradniach Centrum CBT możliwe jest prowadzenie leczenia u lekarza psychiatry dorosłych i psychoterapia indywidualna oraz grupowa. Organizowane są również różnego rodzaju treningi i warsztaty wspierające zdrowie psychiczne dorosłych pacjentów.

Psychiatrzy dla dorosłych przyjmują w Poradniach Centrum CBT w Warszawie od poniedziałku do piątku po uprzedniej rejestracji na wizytę w określonym dniu i godzinie.

Dorota Wiśniewska

zobacz wpisy
Lokalizacje

Znajdź poradnię

Posiadamy 15 lokalizacji na terenie Polski.
Zapraszamy do skontaktowania się z naszym Biurem Obsługi Klienta (BOK).