Breadcrumbs home icon Used as home in breadcrumbs Breadcrumbs slash icon Used as slash in breadcrumbs Harmonica row icon Used in harmonica sections Button arrow Used as button arrow Phone icons Used in many elements 13x12 Pin icon Used in many elements 12x16 Envelope icon Used in many elements 12x10

Strona wykorzystuje ciasteczka by świadczyć usługi na najwyższym poziomie Polityka prywatności

Rozumiem
Blog Uzależnienia behawioralne nastolatków

Uzależnienia behawioralne nastolatków

12 grudnia 2022
| Dorota Wiśniewska | Wiedza

Uzależnienia behawioralne są coraz częściej diagnozowane wśród dzieci i młodzieży. Trzeba je zrozumieć i nauczyć się je rozpoznawać.

Uzależnienia behawioralne nastolatków

Wykorzystywanie osiągnieć technologicznych przez nastolatków (korzystanie z komputera, telefonu komórkowego) przyczynia się do wzrostu możliwości rozwoju w różnorodnych obszarach, daje szeroki dostęp do informacji i umożliwia wykorzystywanie Internetu do rozbudowy kontaktów społecznych w odległych częściach świata. Równocześnie brak zdolności do kontroli pragnienia wykonania czynności z wykorzystaniem nowoczesnych technologii może przybrać formę nałogu – doprowadzić do rozwoju uzależnienia behawioralnego.

Czym są uzależnienia behawioralne

Zjawisko to może dotyczyć także innych zwykłych, codziennych aktywności, takich jak zakupy czy jedzenie. Nie każda czynność, którą wykonujemy często lub nawykowo jest uzależnieniem behawioralnym. Wykonywanie jakiejś czynności, która sprawia dziecku przyjemność, powoduje, że zazwyczaj czuje ono radość, satysfakcję i motywację do dalszego jej wykonywania. Ma poczucie sprawowania nad nią kontroli, tak jak nad swoimi uczuciami. Może w każdym momencie przerwać wykonywanie danej czynności lub ją zakończyć i nie wpłynie to negatywnie na jego samopoczucie ani na inne obszary funkcjonowania. Cechą wspólną zachowań uzależnieniowych jest dążenie do satysfakcji i przeżywania przyjemności, czemu towarzyszy utrata kontroli nad jakimś zachowaniem, co skutkuje brakiem zdolności do oparcia się̨ pragnieniu wykonania konkretnej czynności. Przymusowy charakter działania oraz jego niezmienność mimo negatywnych konsekwencji dominują nad funkcjonowaniem człowieka.

O uzależnieniu od jakiejś czynności mówimy wtedy, gdy jej wykonywaniu towarzyszy wewnętrzny przymus lub silne pragnienie jej rozpoczęcia i kontynuowania. Osoba nie tylko spędza dużo czasu na wykonywaniu określonej czynności, ale i na wyobrażaniu jej sobie, planowaniu itd. Pojawia się narastająca trudność w kontrolowaniu tych zachowań, następnie zwiększa się tolerancja, czyli osoba odczuwa potrzebę coraz częstszego wykonywania danej czynności, aby osiągnąć ten sam efekt psychologiczny.

Odczucia osób uzależnionych behawioralnie

Początkowo odczuwa radość, spokój, czy uzyskuje redukcję napięcia, następnie w wyniku pojawienia się tzw. objawów abstynencyjnych, wykonywanie danej czynności służy wyłącznie ich zniesieniu.  W przypadku uzależnień behawioralnych, podobnie jak w uzależnieniach od substancji jako objawy odstawienne (abstynencyjne) pojawiają się objawy fizjologiczne (m.in. potliwość, bóle głowy, bóle brzucha, drżenie rąk, bezsenność, epizody epileptyczne) i psychologiczne (m.in. drażliwość, chwiejność emocjonalna, kłopoty z pamięcią i koncentracją uwagi, zachowania agresywne, w tym przestępcze, lęk, depresja, wstyd, poczucie winy). Uzależnienia behawioralne, nie tylko mogą na krótko poprawiać nastrój, ale i dają złudne poczucie uzyskiwania kontroli nad sobą lub otoczeniem lub stanowią „odskocznię” od tego co boli, niepokoi, czego się obawiamy.

Najczęściej występujące formy uzależnień behawioralnych:

Nadmierne korzystanie z Internetu

Uzależnienie od Internetu opisywane jest jako problemowe używanie Internetu negatywnie wpływające na funkcjonowanie psychiczne, fizyczne, społeczne i interpersonalne danej osoby, prowadzące do pogorszenia jakości życia. Dzieci i młodzież są grupą szczególnie narażaną na ryzykowne używanie lub uzależnienie ze względu na traktowanie sieci jako sposobu na ucieczkę przed problemami czy poszukiwanie informacji lub relacji.

Uzależnienie od gier video 

Gry video pozwalają na zaspokojenie potrzeby zabawy i interakcji z rówieśnikami w świecie wirtualnym. Dodatkowo zapewniają nieprzewidywalne i intensywne gratyfikacje (silnie działają na układ nagrody).  Największy potencjał uzależnieniowy mają gry online, gdzie gra równocześnie ze sobą wielu graczy.  Niepokojący jest problem ekspozycji na przemoc w czasie gier.

W ocenie specjalistów negatywne oddziaływanie przemocy pokazywanej w czasie gier jest znacząco silniejsze aniżeli pokazywanej w tv. Gracz nie tylko ogląda przemoc, ale i sam jej dokonuje, decydując o życiu bohaterów gier. Szczególnie szkodliwe jest kojarzenie przemocy z nagrodą, stosowanie przemocy, gdy zabicie kogoś jest warunkiem przejścia na kolejny poziom.

Niezwykle ważnym problemem jest również brak odczuwalnych konsekwencji za wirtualne czynności – dokonywaną przemoc, zachowania antyspołeczne, niebezpieczne zachowania grożące utrata zdrowia lub życia bohatera. Taka iluzja może powodować próby przenoszenia zachowań do świata realnego.

Sygnały ostrzegawcze uzależnienia od komputera, gier i Internetu są takie same:

 • osoba opuszcza lekcje, wagaruje, opuszcza się w nauce,
 • staje się drażliwy, konfliktowy, agresywny,
 • kłamie zapytany, ile czasu spędza przed komputerem, ile czasu poświęca na granie,
 • ma trudności z podejmowaniem innych tematów aniżeli gry,
 • przybieranie na wadze (nadmiernie siedzący tryb życia),
 • wady postawy i wzroku, pęcherze i modzele, drętwienie palców, syndrom trzęsących się dłoni, bóle szyi i nadgarstków,
 • możliwość pojawiania padaczki fotogennej, która jest wywołana seriami bodźców świetlnych i dźwiękowych.

Czynniki ryzyka uzależnienia od komputera, gier i Internetu:

 • wiek dziecięcy i nastoletni
 • niski poziom integracji z klasą
 • poczucie osamotnienia i odczuwany stres
 • brak dostępu o innych form aktywności
 • spędzanie czasu w otoczeniu uzależnionym lub używającym nowych technologii w sposób problemowy
 • cechy osobowościowe – introwersja, impulsywność, poszukiwanie nowości, niski poziom samoregulacji i samokontroli
 • niska inteligencja emocjonalne
 • zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu)
 • depresja, zaburzenia lękowe czy fobia społeczna
 • trudności w obszarze relacji społecznych
 • normalizowanie nadmiernej ilości czasu spędzanej w Internecie
 • wczesna ekspozycja na nowe technologie
 • ogólna dostępność Internetu
 • brak alternatywnych form spędzania czasu. 

Uzależnienia od portali społecznościowych 

Oznacza niekontrolowane używanie chatów, mediów społecznościowych i internetowych kontaktów społecznych. Pojawia się dyskomfort psychiczny związany z niemożnością bycia w kontakcie online – niepokój, zmienny nastrój, drażliwość aż do wybuchów agresji.

Sygnały ostrzegawcze:

 • wzrost aktywności i zaangażowania związany z obecnością online,
 • wycofanie i utrata czerpania przyjemności z innych źródeł,
 • trudności w nawiązywaniu kontaktów w świecie realnym,
 • nawiązywanie znajomości wyłącznie w sieci,
 • pojawiające się trudności w sferze komunikacji niewerbalnej,
 • objawy fizyczne – bezsenność, zmęczenie.

 Uzależnienie od telefonu komórkowego 

Osoba uzależniona prawie cały czas kontroluje powiadomienia, SMS-y, informacje w mediach społecznościowych, a na sytuacje uniemożliwiające korzystanie z telefonu reaguje niepokojem lub agresją. Odczuwają głęboki dyskomfort, gdy zapomną zabrać ze sobą telefon lub gdy rozładuje się bateria. Zdarza się, że wstają w nocy sprawdzić czy nie przyszły jakieś wiadomości.

Sygnały ostrzegawcze:

 1. ciągłe noszenie i używanie telefonu;
 2. zespół kciuka – choroba niedokrwienna kciuka, wywołana ciągłym „esemesowaniem”;
 3. drażliwość, lęk, agresja w momencie utraty, odebrania, rozładowania telefonu;
 4. świetna orientacja w ofertach operatorów sieci, modelach telefonów, nowościach;
 5. przy utracie i niemożności używania telefonu mogą pojawić się bóle głowy, trudności z koncentracją uwagi, pobudzenie ruchowe, nerwowość, kłopoty ze snem

Hazard

Do najpopularniejszych from hazardu wśród dzieci i młodzieży, bo najbardziej dostępną, są automaty do gry, Lotto i konkursy SMS. Inne formy hazardu dostępne dla nastolatków online – czyli e-hazard, a także gra w karty i kości. Jest to forma uzależnienia bardzo trudna do rozpoznania u dzieci i młodzieży. Czynność ta zaczyna przeważać nad innymi czynnościami wykonywanymi przez dziecko, zajmuje jego uwagę, dziecko poświęca dużo czasu na myślenie o grach i ich planowaniu.

Dlaczego nastolatki są podatne na uzależnienia od hazardu?

Hazard wywołuje mocne, skrajne emocje, może zapewnić pewnego rodzaju niezależność finansową, czy zapewnić status i akceptację w określonych grupach rówieśniczych. Pozwalają zdobyć uznanie rówieśników, co może być dużą pokusą dla nastolatków z niewystarczającymi umiejętnościami społecznymi i wsparciem rówieśniczym.

Sygnały ostrzegawcze – hazard:

 • nagła zmiana w zachowaniu – izolacja, wycofanie, porzucenie zainteresowań;
 • zaniedbany wygląd, wagary, pogorszenie wyników w nauce;
 • zmiany w zachowaniu związane z gorszą regulacja emocjonalną, drażliwość, apatia, nerwowość, nadmiernie pobudzenie;
 • częste rozmowy o hazardzie, zakładanie się „na żarty”, brak pieniędzy, nieopłacanie zbiórek, pożyczki od rówieśników, nagłe zainteresowanie się dziedzinami sportu, które mogą być objęte są zakładami bukmacherskimi.

Jednym z ważniejszych czynników ryzyka rozwoju hazardu jest jakość systemu rodzinnego. Kult pieniądza, konsumpcjonizm, niski status majątkowy, rozbity, dysfunkcyjny system rodzinny, dodatkowo śmierć znaczącego bliskiego, przemoc, poczucie odrzucenia, samotność.

 Jedzenie 

Uzależnienie od jedzenia polega na odczuwaniu stałego pragnienia jedzenia lub podejmowaniu nieudanych prób jego ograniczania. Dana osoba spędza dużo czasu myśląc o jedzeniu, ogranicza różne aktywności z powodu jedzenia. Oczywiście zgodnie z kryteriami uzależnienia traci nad zachowaniem kontrolę, pojawia się u niej wcześniej już wspomniane zjawisko tolerancji (spożywanie coraz większych ilości jedzenia w celu osiągnięcia podobnej satysfakcji) jak i objawy odstawienne (abstynencyjne) m.in. gorączka, dreszcze, agresja, rozdrażnienie. Uzależnienie od jedzenia należy zróżnicować od kompulsyjnego objadania się (jedzenie używane jest jako sposób regulacji emocjonalnej), ponieważ uzależnienie polega na chemicznym uzależnieniu od składników pożywienia (m.in. cukry, tłuszcze). Badania wskazują, że cukier i tłuszcz oddziałują na układ nagrody tak samo jak substancje psychoaktywne. Cukry wchłaniają się szybko i krótko utrzymują się w krwioobiegu, co dopowiada psychologicznemu efektowi natychmiastowej nagrody (gratyfikacji). Po takim krótkotrwałym „haju” cukrowym, doświadczamy objawów związanych z jego brakiem i poszukujemy go jeszcze więcej.

 Sygnały ostrzegawcze – uzależnienie od jedzenia:

 • częste sięganie po określony rodzaj pokarmu, zwłaszcza w sytuacjach stresu lub niepokoju,
 • częstszy wybór określonych produktów, zwykle fastfood, słodycze. Sposób jedzenia szybki, nieregularny,
 • złość, napady agresji, drażliwość, szczególnie w momencie braku dostępności do danego rodzaju żywności,
 • chowanie określonych artykułów spożywczych w plecaku, ławce, szafkach itd.,
 • jedzenie, domaganie się jedzenia, również w momentach, gdy dziecko nie powinno być głodne,
 • trudne do wyjaśnienia zmiany, nastroju, poziomu energetycznego (dziecko najpierw mocno pobudzone i nagle ospałe, z powodu przyjęcia zbyt dużej ilości cukru),
 • wahania wagi, szybki przyrost wagi dziecka.

Czynniki ryzyka rozwoju uzależnienia od jedzenia:

 • impulsywność
 • otyłość
 • wczesna ekspozycja na wysoko przetworzoną żywność
 • nagradzanie słodyczami za określone zachowania
 • postrzeganie jedzenia w kulturze jako oznak więzi, miłości, pocieszenia, sposobu na nudę, jako źródła przyjemności i i rozrywki.

Zakupoholizm

Zakupoholizm polega na odczuwaniu niepohamowanego impulsu do kupowania przekraczającego możliwości finansowe danej osoby i czynność ta przyczynia się do zaburzenia funkcjonowania. Osoba jest nadmiernie zaabsorbowana robieniem zakupów lub planów zakupowych, robi zakupy w sposób nadmierny, niewłaściwy i poza kontrolą. Jej potrzeby, myśli i zachowania związane z kupowaniem zajmują nadmiernie dużo czasu, przyczyniając się do powstania poczucia winy, niezadowolenia i w konsekwencji do poważnych trudności osobistych lub finansowych. Jest to kolejne dość mocno rozpowszechnione uzależnienie behawioralne wśród nastolatków, szczególnie dziewcząt.

Specyficznym zachowaniem dla zakupoholika jest nierozpakowywanie zakupionych towarów, częste zwroty lub odsprzedaż w celu kontynuowania procesu zakupowego.

Sygnały ostrzegawcze – uzależnienie od zakupów

 • Nieumiejętność uzasadnienia dokonanych zakupów.
 • Nadmierna złość lub przesadne tłumaczenie w momencie zapytania o zakup.
 • Rozdrażnienie, chwiejność emocjonalna (spowodowana niemożnością dokonania zakupów).
 • Rozmowy zaczynają się ograniczać do tematów związanych z dokonanymi zakupami lub planami zakupowymi. Trudności z koncentracją i pamięcią.
 • Kradzieże, zapożyczanie się jak w przypadku hazardu.
 • Zmiany w zachowaniu związane z gorszą regulacja emocjonalną, drażliwość, apatia, nerwowość, nadmiernie pobudzenie.

 Czynniki ryzyka zakupoholizmu:

 • płeć żeńska i okres adolescencji
 • materializm i konsumpcjonizm jako wartości indywidualne
 • słabe więzi w systemie rodzinnym
 • brak w rodzinie podstawowej edukacji dotyczącej aspektów finansowych, nauka wartości pieniądza, komunikaty dotyczące wyborów finansowych
 • wysokie dochody w rodzinie lub nagłe zubożenie rodziny pochodzenia
 • uzależnienia w rodzinie
 • rola w grupie rówieśniczej oparta na statusie posiadania
 • rola modelowania w rodzinie – brak struktura wydatków i dyscypliny finansowej
 • media, szczególnie społecznościowe, „influencerzy”, reklama

 Co możemy zrobić jako dorośli?

 1. Dbać o pozytywne relacje pomiędzy uczniami i rodzicami.
 2. Doceniać wysiłki uczniów – nie tylko wyniki w nauce, nagradzać włożony wysiłek a nie tylko efekt końcowy.
 3. Dbać o bezpieczeństwo, przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w szkole.
 4. Rozwijać i wzmacniać umiejętności ucznia związane z obszarem:
  1. umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych
  2. podejmowania decyzji i rozwiązywaniem problemów
  3. radzenia sobie, regulacji emocji i samokontroli
  4. zarządzania czasem wolnym, podejmowaniem zdrowych aktywności (m.in. sposoby na nudę).
 5. Rozwijać umiejętności związane z używaniem internetu – wzmacnianie samokontroli, poczucia własnej skuteczności.
 6. Wspierać rozwój inteligencji emocjonalnej.
 7. Wspierać rozwój umiejętności związanych z planowaniem – organizacja czasu wolnego, własnego i czasu innych; angażowanie się w zajęcia twórcze i eksploracyjne
 8. Rozwijanie umiejętności interpersonalne zaspakajające podobne potrzeby motywacyjne co gry, Internet, social media, ogólnie nowe technologie.

Uwagi końcowe

 1. Za kłopotami z nauką lub zachowaniem mogą kryć się trudności i problemy przezywane przez nastolatka.
 2. Nie zawsze mamy wpływ na jego sytuację, ale zawsze możesz swoim zachowaniem nie przyczyniać się do pogłębienia doświadczanych przez dziecko trudności.
 3. Nagradzaj i doceniaj nastolatka nie tylko za wyniki w nauce, ale i za inne osiągnięcia. Nagradzaj wysiłek włożony w wykonywanie zadania a nie tylko efekt końcowy.
 4. Niezwykle istotne jest wczesne rozpoznanie symptomów niepożądanych zachowań (w tym zachowań związanych z uzależnieniami behawioralnymi), aby nie dopuścić do ich nasilenia i podjęcia odpowiednich działań pomocowych.

Dorota Wiśniewska

zobacz wpisy
Lokalizacje

Znajdź poradnię

Posiadamy 15 lokalizacji na terenie Polski.
Zapraszamy do skontaktowania się z naszym Biurem Obsługi Klienta (BOK).