Breadcrumbs home icon Used as home in breadcrumbs Breadcrumbs slash icon Used as slash in breadcrumbs Harmonica row icon Used in harmonica sections Button arrow Used as button arrow Phone icons Used in many elements 13x12 Pin icon Used in many elements 12x16 Envelope icon Used in many elements 12x10

Strona wykorzystuje ciasteczka by świadczyć usługi na najwyższym poziomie Polityka prywatności

Rozumiem
Blog Test na depresję nastolatka – czy warto, czy jest skuteczny?

Test na depresję nastolatka – czy warto, czy jest skuteczny?

17 stycznia 2023
| Dorota Wiśniewska | Wiedza
Test na depresję nastolatka – czy warto, czy jest skuteczny?

Depresja jest chorobą i wymaga diagnozy jak każda inna. Biorąc pod uwagę labilność nastrojów  nastolatków trzeba być z jednej strony bardzo czujnym, a z drugiej bardzo ostrożnym w stawianiu diagnozy depresji oraz określania jej stopnia. Kiedy zauważysz niepokojące zachowania lub przewlekle obniżony nastrój u swojego dziecka, zgłoś się do psychologa po poradę. 

W skrócie:

  • Depresja jest chorobą, ma również określone standardy diagnozowania.
  • Diagnoza składa się z wywiadu z nastolatkiem, jego opiekunami, nauczycielami i wykonania testów psychologicznych i kwestionariuszy dla nastolatka, rodziców i nauczycieli.
  • Kwestionariusz CDI-2 jest najczęściej wykonywany podczas diagnozowania depresji nastolatka.
  • Aby rozpoznać depresję u nastolatka należy zgłosić się do psychologa lub lekarza psychiatry.

Diagnoza depresji

Diagnoza depresji nastolatków jest wieloetapowa, pomaga również określić jakie formy oddziaływania terapeutycznego będą najlepsze dla danego dziecka/nastolatka. Diagnoza składa się z wywiadu z nastolatkiem, jego rodzicami/opiekunami, nauczycielami, a także z wykonania testów psychologicznych i kwestionariuszy dla nastolatka, jego opiekunów i nauczycieli.

Kwestionariusz CDI-2

Najczęściej stosuje się kwestionariusz CDI-2. Jest on wykonywany w obecności psychologa. Zestaw  to 3 kwestionariusze umożliwiające ocenę stanu psychicznego dziecka przez: rodziców, nauczyciela i dziecko (test do samoopisu). Kwestionariusz ten przeznaczony jest do diagnozy przesiewowej depresji u dzieci i młodzieży. Umożliwia także identyfikację objawów, ich nasilenie i różnicowanie w grupie dzieci w przedziale wiekowym 7-18 lat. Test posiada opracowane normy dla płci oraz przedziałów wiekowych 7-12 i 13-18.

Charakteryzuje się wysoką trafnością wyników, oraz rzetelnością, na co wskazuje wysoka zgodność wewnętrzna wyniku ogólnego.

Kwestionariusz do samoopisu dla dziecka/ nastolatka.  

Kwestionariusz do samoopisu składa się z 28 pozycji. W każdej z nich dziecko musi zakreślić zdanie (jedno z trzech), które w tym momencie najlepiej go opisuje. Czas przewidziany na wypełnienie testu to 10-15 minut. Test daje możliwość określenia wyniku ogólnego. Jeśli jest on wysoki wskazuje, że dziecko może doświadczać symptomów depresji. Analiza wyników w skalach i podskalach może wskazywać, które z objawów depresji są najbardziej nasilone.

Co mówią poszczególne skale kwestionariusza?

W teście CDI-2 wyróżniamy skale: skala trudności emocjonalne (15 pozycji), która wskazuje na poziom trudności emocjonalnych i objawów somatycznych i skala trudności w funkcjonowaniu (13 pozycji), która odnosi się do problemów w zakresie skuteczności w działaniu oraz problemów w relacjach z innymi. Na skalach tych wyodrębniono dodatkowo 4 podskale.

Na skali trudności emocjonalnych możemy wyróżnić dwie podskale:

– podskalę odnosząca się do negatywnego nastroju/objawów somatycznych (9 pozycji). Tutaj jesteśmy w stanie zaobserwować poziom obniżonego nastroju i takie objawy depresji jak smutek, drażliwość oraz objawy somatyczne: zaburzenia snu i apetytu, różne dolegliwości oraz męczliwość.

– podskalę niska samoocena (6 pozycji), która odnosi się do takich wartości jak, które w czasie depresji są odczuwane w sposób zaburzony: poczucie bycia kochanym, samoakceptacja, poczucie własnej wartości.

Na skali trudności w funkcjonowaniu opisujemy dziecko w dwóch podskalach:

– podskala brak efektywności w działaniu (5 pozycji) bada sposób w jaki dziecko ocenia swoją relację ze szkołą, jak ocenia swoje osiągniecia szkolne, swoje zdolności a także czy odczuwa przyjemność z uczęszczania do szkoły i brania udziału w innych zajęciach.

– podskala trudności w relacjach z innymi (8 pozycji) wskazuje na poziom trudności dziecka w relacjach z rówieśnikami i członkami rodziny, poczucia osamotnienia i przekonania na temat pozycji w rodzinie.

Rozpoznanie depresji

Jak widać z powyższego opisu, kwestionariusz CDI-2 może dać nam wiele ważnych informacji o obecnym stanie nastolatka. Jest ważnym narzędziem w rozpoznaniu depresji, a także w sprawdzaniu postępów leczenia i dochodzenia do zdrowia.

Po postawieniu diagnozy depresji, opracowuje się plan terapeutyczny, którego celem jest jak najszybsze zmniejszenie nasilenia choroby oraz zapewnienie dziecku bezpieczeństwa.

Ważnym elementem powrotu dziecka do zdrowia jest współpraca rodziców. W tym celu rodzice podczas spotkania psychoedukacyjnego z psychologiem są informowani o objawach depresji, jej przebiegu, jak powinni postępować z dzieckiem chorym, a także z innymi dziećmi w rodzinie. Często zalecana jest psychoterapia rodzinna, której celem jest praca terapeutyczna nad relacjami panującymi w rodzinie.

W Centrum CBT możesz wykonać całą diagnostykę w kierunku depresji dziecka, nastolatka i dorosłego, a także rozpocząć leczenie zaburzeń psychicznych.

W diagnostyce psychologicznej używamy testów/ kwestionariuszy uznanych i zalecanych przez międzynarodowe organizacje zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Wykonywane są według zaleceń oraz z przestrzeganiem najlepszych standardów diagnostyki psychologicznej.

Nasi specjaliści to psychiatrzy oraz psychologowie kliniczni i psychoterapeuci z doświadczeniem zdobywanym w renomowanych ośrodkach klinicznych i medycznych.

 

Dorota Wiśniewska

zobacz wpisy
Lokalizacje

Znajdź poradnię

Posiadamy 15 lokalizacji na terenie Polski.
Zapraszamy do skontaktowania się z naszym Biurem Obsługi Klienta (BOK).