Breadcrumbs home icon Used as home in breadcrumbs Breadcrumbs slash icon Used as slash in breadcrumbs Harmonica row icon Used in harmonica sections Button arrow Used as button arrow Phone icons Used in many elements 13x12 Pin icon Used in many elements 12x16 Envelope icon Used in many elements 12x10

Strona wykorzystuje ciasteczka by świadczyć usługi na najwyższym poziomie Polityka prywatności

Rozumiem
Blog Kiedy warto rozważyć badanie testem ADOS-2 – kluczowym narzędziem w diagnozowaniu schorzeń ze spektrum autyzmu?

Kiedy warto rozważyć badanie testem ADOS-2 – kluczowym narzędziem w diagnozowaniu schorzeń ze spektrum autyzmu?

4 kwietnia 2023
| Anna Kaźmierczak-Mytkowska | Wiedza
Kiedy warto rozważyć badanie testem ADOS-2 – kluczowym narzędziem w diagnozowaniu schorzeń ze spektrum autyzmu?

Zaburzenia ze spectrum autyzmu to grupa zróżnicowanych zaburzeń neurorozwojowych charakteryzujących się trudnościami w zakresie interakcji społecznych, komunikacji werbalnej
i niewerbalnej oraz ograniczonym i stereotypowym repertuarem zainteresowań i aktywności.

W artykule przedstawimy test ADOS-2, który jest kluczowym narzędziem w diagnozowaniu schorzeń ze spektrum autyzmu. Omówimy także specyfikę objawów ze spectrum autyzmu, których obecność uzasadnia konsultację ze specjalistą oraz przeprowadzenie testu, a także postaramy się rozwiać obawy rodziców związane z diagnozą autyzmu u ich dzieci.

Czym są zaburzenia ze spectrum autyzmu?

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD – Autism Spectrum Disorder), to zaburzenia neurorozwojowe, które wpływają na rozwój komunikacji, interakcji społecznych i zachowań dziecka. Zaburzenia ze spektrum autyzmu mogą mieć różne nasilenie i objawy, które mogą się różnić u poszczególnych osób. W przypadku dzieci zaburzeniami ze spektrum autyzmu, można zauważyć trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, powtarzanie tych samych czynności czy nietypowe reakcje na bodźce sensoryczne.

Częste objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu:

Trudności z komunikacją werbalną i niewerbalną

Zaburzenia ze spektrum autyzmu obejmują bardzo szeroki wachlarz problemów w obrębie komunikacji  werbalnej – od trudności w rozumieniu, wypowiadaniu słów i formułowaniu zdań, poprzez nietypowe cechy mowy, takie jak echolalia (czyli powtarzanie słów lub fraz), aż po sprawne posługiwanie się mową konkretną, ale nieelastyczne używanie mowy na poziomie abstrakcyjnym (metafory, przenośnie, ironia i dowcip) oraz trudności w adekwatnej intonacji. Niektóre dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zaczynają mówić później niż ich rówieśnicy, ale w skrajnych przypadkach mogą nie rozwijać mowy wcale.Trudności obejmują także komunikację niewerbalnę: umiejętność nawiązywania kontaktu wzrokowego, ekspresję twarzy, gesty, i postawę ciała. W rezultacie dzieci mogą mieć znaczące problemy w obszarze wyrażania swoich myśli, uczuć i potrzeb, co prowadzi do frustracji i nieporozumień.

Problemy z rozumieniem i wyrażaniem emocji

Konsekwencją trudności w nawiązywaniu kontaktu wzrokowego i rozpoznawania gestów czy szerzej- komunikacji niewerbalnej oraz znaczenia sytuacji, w której się znajduje są kłopoty. z rozpoznawaniem i rozumieniem emocji innych osób, jak również z wyrażaniem własnych uczuć. Pacjneci mogą reagować na emocje wyrażane przez innych w sposób nietypowy dla dzieci w ich wieku i na ich etapie rozwoju, co może utrudniać interakcje społeczne i budowanie relacji.

Problemy z nawiązywaniem i utrzymaniem relacji z rówieśnikami

Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu często mają trudności z nawiązywaniem i utrzymaniem relacji z rówieśnikami. Mogą nie rozumieć społecznych norm, zachowywać się nietaktownie czy przejawiać brak empatii, wynikający z trudności w rozumieniu emocji. W rezultacie, mogą być odbierane jako niezainteresowane innymi, a ich interakcje z rówieśnikami mogą być nieadekwatne lub nietypowe.

Ograniczone zainteresowania oraz powtarzalne wzorce zachowań

Osoby z ASD często wykazują się intensywnymi, ograniczonymi zainteresowaniami, które mogą być nietypowe w ich wieku lub wyjątkowo szczegółowe. Mogą również wykonywać powtarzające się czynności, takie jak machanie rękami, kołysanie się czy uporczywe układanie przedmiotów w określony sposób. Takie zachowania służą redukcji napięcia, wynikającego m.in. z nadmiaru bodźców czy braku przewidywalaności w sytuacji, w której się znajduje,  ale mogą również utrudniać interakcje społeczne.

Nietypowe reakcje na bodźce sensoryczne

Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą różnić się od swoich rówieśników sposobem reagowania na bodźce sensoryczne. Cechą powszechną jest nadwrażliwość na dźwięki, zapachy, określone smaki, dotyk czy światło, co prowadzi do intensywnych, negatywnych reakcji. Z drugiej strony, mogą być również mniej wrażliwe na ból, ciepło czy zimno, co może stwarzać ryzyko dla ich bezpieczeństwa.

Ważne jest, aby pamiętać, że objawy i nasilenie zaburzenia ze spektrum autyzmu mogą znacząco się różnić u poszczególnych osób, między innymi ze względu na wiek, rozwój mowy i poziom rozwoju intelektualnego. Dlatego też diagnoza i adekwatne oddziaływania terapeutyczne powinny być indywidualnie dostosowane do potrzeb dziecka. Wczesna interwencja i wsparcie specjalistów: psychologów, terapeutów zajęciowych czy logopedów są kluczowe do poprawy komfortu funkacjonowania dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przyczynia się to do rozwoju umiejętności komunikacyjnych, społecznych i emocjonalnych niezbędnych do satysfakcjonującego funkcjonowania.

Kiedy warto rozważyć konsultację ze specjalistą i przeprowadzenie testu ADOS-2?

Jeśli zauważysz u swojego dziecka powyższe objawy lub podejrzewasz, że może ono cierpieć z powodu zaburzeń ze spektrum autyzmu, warto skonsultować się ze specjalistą. Im wcześniej zostaną zdiagnozowane trudności, tym szybciej będzie można wprowadzić odpowiednie wsparcie i leczenia.

Test ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition) to obecnie najczęściej stosowane narzędzie diagnostyczne, które pozwala na jakościową ocenę zachowania i umiejętności społecznych dziecka. Decyzja o przeprowadzeniu tak poważnego badania powinna być oparta wyłącznie na przesłankach klinicznych. Standardy dotyczące procesu diagnostycznego określają procedury czy algorytmy postępowania. Za szkodliwe uznaje się stawianie diagnozy ASD na podstawie obserwacji dziecka lub jedynie rozmowy z nim bez zastosowania adekwatnych narzędzi diagnostycznych.

Częste obawy rodziców w związku z diagnozą zaburzeń ze spectrum autyzmu u ich dzieci

  • Obawa przed stygmatyzacją: Współczesna wiedza na temat zaburzeń ze spectrum autyzmu pozwala na lepsze zrozumienie tych zaburzeń i ich konsekwencji. Dzieci z ASD mogą osiągnąć sukcesy w życiu zawodowym i społecznym, a odpowiednie wsparcie ze strony rodziców, nauczycieli i specjalistów może pomóc im w pełni wykorzystać swój potencjał. Starajmy się szerzyć wiedzę na temat zaburzeń ze spectrum autyzmu, aby zmniejszyć stygmatyzację osób z tymi zaburzeniami.
  • Obawa o przyszłość dziecka: Choć ASD to zaburzenie neurorozwojowe, które zawsze będzie obecne w życiu, odpowiednie wsparcie i terapie mogą znacznie zmniejszyć nasilenie objawów, zredukować deficyty i tym samym poprawić jakość życia dziecka. Wczesne interwencje, takie jak terapia behawioralna czy logopedyczna, mogą pomóc dzieciom z ASD zdobyć umiejętności niezbędne do satysfakcjonującego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i szerzej- w społeczeństwie.
  • Obawa o opiekę nad dzieckiem: Zaburzenia ze spectrum autyzmu stawiają dodatkowe wymagania w zakresie opieki rodzicielskiej, ale istnieje wiele zasobów, które mogą pomóc rodzicom w zrozumieniu zaburzenia i w nauce skutecznych strategii wychowawczych. Warto korzystać z pomocy specjalistów, uczestniczyć w grupach wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu oraz korzystać z dostępnych materiałów edukacyjnych.

Podsumowanie

Test ADOS-2 to jedno z kluczowych narzędzi w diagnozowaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wczesne rozpoznanie i wprowadzenie odpowiednich dla pacjenta metod terapeutycznych może znacznie poprawić jakość życia dziecka oraz jego rodziny.

Pamiętajmy, że dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu mają wiele zdolności, wyjątkowych kompetencji, które mogą rozwijać się przy odpowiednim wsparciu rodziców, nauczycieli i specjalistów.

W Centrum CBT zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem trudności wynikających z objawów autyzmu. Efektywnośc tych procesów opieramy na współpracy specjalistów, w tym lekarza psychiatry dzieci i młodzieży, psychologów oraz psychoterapeutów.

Lokalizacje

Znajdź poradnię

Posiadamy 15 lokalizacji na terenie Polski.
Zapraszamy do skontaktowania się z naszym Biurem Obsługi Klienta (BOK).