Breadcrumbs home icon Used as home in breadcrumbs Breadcrumbs slash icon Used as slash in breadcrumbs Harmonica row icon Used in harmonica sections Button arrow Used as button arrow Phone icons Used in many elements 13x12 Pin icon Used in many elements 12x16 Envelope icon Used in many elements 12x10

Strona wykorzystuje ciasteczka by świadczyć usługi na najwyższym poziomie Polityka prywatności

Rozumiem
Blog Jadłowstręt psychiczny – jedno z najczęściej rozpoznawanych zaburzeń odżywiania

Jadłowstręt psychiczny – jedno z najczęściej rozpoznawanych zaburzeń odżywiania

4 kwietnia 2023
| Anna Kaźmierczak-Mytkowska | Wiedza
Jadłowstręt psychiczny – jedno z najczęściej rozpoznawanych zaburzeń odżywiania

Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) to jedno z najczęściej rozpoznawanych zaburzeń odżywiania. Jest przewlekłą chorobą psychiczną, która zazwyczaj rozpoczyna się w okresie dorastania i najczęściej dotyka dziewczęta i kobiety. Charakteryzuje je braku satysfakcji ze swojej sylwetki oraz zaburzający lęk przez przytyciem, który prowadzi do redukcji przyjmowanych pokarmów i znacznego spadku masy ciała z towarzyszącymi zaburzeniami somatycznymi. Z jej powodu cierpi ok. 1-4% populacji kobiet, jednak statystyki wskazują, że zapadalność na tę chorobę wzrasta w wielu krajach Europy. W okresie pandemii koronawirusa zanotowano na świecie znaczny wzrost ilości przyjęć do szpitali z powodu powikłań psychicznych i somatycznych jadłowstrętu psychicznego.

W przeciwieństwie do zdrowego, kontrolowanego procesu redukowania masy ciała, odchudzanie w jadłowstręcie psychicznym staje nadmiernie restrykcyjnym, niekontrolowanym procesem prowadzącym do wychudzenia, a czasami skrajnego wyniszczenia i nieprawidłowego funkcjonowania wielu narządów ciała. Anoreksja dość często staje się też  przyczyną  stanu  zagrożenia  życia,  a nawet śmierci.

Wyleczenie z anoreksji jest możliwe. Konieczna jest profesjonalna pomoc zmierzająca do przywrócenia zdrowia, która związana jest z zaangażowaniem zespołu specjalistów.

W tym artykule przybliżymy temat jadłowstrętu psychicznego.

W skrócie:

 • Anoreksja to najczęściej rozpoznawane zaburzenie odżywiania;
 • Na anoreksję najczęściej chorują młode kobiety;
 • Okres dojrzewania to czas sprzyjający pojawieniu się choroby;
 • Podstawowe objawy anoreksji to obecność prowadzących do drastycznego spadku masy ciała i utrzymania niskiej wagi ciała działań – restrykcyjna dieta, intensywny wysiłek fizyczny, skrajna koncentracja na sylwetce i masie ciała, zaburzający lęk przed przytyciem, zaburzenia endokrynologiczne;
 • Leczeniem anoreksji zajmuje się zespół specjalistów, w tym lekarz psychiatra i psychoterapeuta, terapeuci rodzinni, lekarz pediatra, specjalista chorób wewnętrznych i inni specjaliści.

Objawy anoreksji

Wygląd osoby chorej na anoreksję może przybierać różnorodną postać ― od nadmiernej szczupłości do skrajnego wyniszczenia z powikłaniami takimi jak w chorobie głodowej (obrzęki twarzy, brzucha, nóg lub innych części ciała, spowodowane niedoborem białka). Spadek masy ciała może postępować powoli lub być bardzo gwałtowny i przekraczać 1 kg na tydzień. Osoba chora stosuje ilościowe i jakościowe ograniczenia dietetyczne. Przyjmuje się, że graniczny, konieczny do rozpoznania typowej postaci choroby, niedobór masy ciała wynosi minimum 15%. Ciężkość zaburzenia można określić u osób dorosłych według następującej skali:

 • Bardzo ciężki – BMI<15kg/m2 (skrajne wygłodzenie) BMI <13kg/m2 – zagrożenie życia
 • Ciężki – BMI 15-15,99kg/m2 (wygłodzenie)
 • Umiarkowany – BMI 16-16,99 kg/m2 (wychudzenie)
 • Łagodny – BMI 17- 18,49 kg/m2 (niedowaga)

Osoby chore na anoreksję zazwyczaj nie mają poczucia choroby, a nawet intensywnie jej zaprzeczają. Nieprawidłowo oceniają swoją figurę, uważają, że nadal ich ciało jest zbyt grube, lub pewne części ciała są zbyt masywne (pośladki, biodra, uda, brzuch), wyznaczają sobie zbyt niską możliwą do zaakceptowania masę ciała, do której z uporem dążą.

Charakterystyczne objawy jadłowstrętu psychicznego to również silny lęk przed przytyciem i otyłością oraz poczucie winy, gdy osoba chora zmieni narzucony sobie sposób odżywiania. Reguły dietetyczne mogą przyjąć różny charakter w zakresie sposobu przyjmowania pokarmów oraz składników i pokarmów, które wolno jeść. W wyniku unikania coraz większej liczby produktów, sposób odżywiania tych osób staje się bardzo sztywny i stereotypowy, a to prowadzi do dużego ograniczenia funkcjonowania w życiu i poczucia lęku i winy wywołanego przyjmowaniem pokarmów. Osoba chora bardzo  często  (nawet  wielokrotnie w  ciągu  dnia)  chce  się  ważyć,  często  przegląda  się  w  lustrze,  może  mierzyć  obwód poszczególnych partii ciała. Chory odrzuca racjonalne argumenty dotyczące odżywiania organizmu i swojej niskiej wagi, tłumaczy swoje działania postrzeganiem siebie jako osoby „zbyt grubej” i nie mieszczącej się w kanonach piękna lansowanych w mediach czy jej środowisku.

Niektóre osoby stosują dodatkowe metody, które mają  służyć  pozbyciu  się  „zbędnych  kalorii”, np. prowokują wymioty po posiłku, nadużywają środków przeczyszczających,  stosują  leki  przyspieszające  przemianę materii, leki odwadniające, itp. Chorzy na cukrzycę zmniejszają zalecane dawki insuliny. Wraz z postępem choroby i wyniszczenia obserwuje się zmiany w funkcjonowaniu osoby chorej: obniżenie nastroju, drażliwość, wycofanie z kontaktów z rówieśnikami, brak zainteresowania  płcią  przeciwną.  U kobiet i nastolatek  chorujących na anoreksję pojawiają się zaburzenia hormonalne z zakresu tzw. osi podwzgórze–przysadka–nadnercza i gonad, co u kobiet prowadzi do zatrzymania procesu miesiączkowania. U mężczyzn (którzy stanowią 5-10% chorujących) dochodzi do zaburzeń potencji i libido. Wyniszczenie prowadzi to do wielu innych zaburzeń somatycznych takich jak np.: obrzęki, zaniki mięśniowe, suchość i łuszczenie się skóry, wypadanie włosów, objawy kardiologiczne: obniżenie ciśnienia krwi, niższe tętno oraz nefrologiczne.

Powrót do zdrowia w jadłowstręcie psychicznym jest procesem długotrwałym, a choroba dość często ma przewlekły przebieg. Jak wykazują badania mniej niż 1/5 chorych zdrowieje w ciągu jednego roku, 1/3 w ciągu dwóch lat.  W kolejnych latach  odsetek  ten  wzrasta  do  50―75%.  W przypadku pacjentów wymagający leczenia w szpitalu (skrajnie wyniszczonych) powrót do zdrowia następuje nawet po 7 latach! Dla około 10% przypadków choroba niestety kończy się zgonem.

Przyczyny anoreksji

Jadłowstręt psychiczny  jest  chorobą,  której  przyczyny są bardzo złożone. W chwili obecnej zidentyfikowano blisko 30 czynników ryzyka jej wystąpienia. Stwierdzono też, że żaden z tych czynników nie jest niezbędny ani samodzielnie wystarczający, aby rozwinęła się choroba. Wśród czynników predysponujących wymienia się czynniki indywidualne (biologiczne i psychologiczne), rodzinne i  społeczno-kulturowe.  Wpływ czynników dziedzicznych szacuje się na 60―75%.

Rodzina jest środowiskiem, w którym kształtowane są zwyczaje żywieniowe (wspólne bądź nie spożywanie posiłków, zdrowy bądź niezdrowy sposób odżywiania, przekonania dotyczące jedzenia, stosunek do własnego ciała).

Czynniki indywidualne i rodzinne sprzyjające zachorowaniu na zaburzenia odżywiania:

 • duży nacisk na realizację społecznych oczekiwań (realizacja ambicje),
 • przywiązywania znaczenia do perfekcyjnych działań,
 • przebieg rozwoju indywidualnego określonego poprzez procesy separacji i indywiduacji,
 • silna zależność emocjonalna od rodziców przejawiająca się w małej samodzielności, nasilonej potrzebie  ich akceptacji,  nadmiarowym posłuszeństwie,
 • trudności w komunikowaniu stanów emocjonalnych,
 • nasilenie kontroli,
 • wzory funkcjonowania przekazywane z pokolenia na pokolenie (lojalności, poświęcenia, sprawiedliwości, bycia idealnym rodzicem),
 • swoiste wartości i przekazy rodzinne (np. dotyczące strat, żałoby, roli kobiet i mężczyzn w rodzinie),
 • silne więzi wewnątrzrodzinne.
 • sztywne grancie zewnętrzne (bo świat jest wrogi) ,
 • brak jasnej hierarchii (kto jest liderem, kto podejmuje ważne decyzje, czyje potrzeby są najważniejsze do zaspokojenie)
 • konflikty rodzinne/małżeńskie (ujawnione lub nie) i włącznie dziecka w te konflikty,
 • nadopiekuńczość (najczęściej matek)
 • niedostateczne sposoby rozwiązywania problemów,
 • urazowe doświadczenia seksualne,
 • występowanie chorób afektywnych, uzależnień lub poważnych chorób somatycznych w rodzinie,
 • występowanie w rodzinie zaburzeń odżywiania.

Problemy związane z zaburzonym odżywianiem dziecka stają się stresem dla całej rodziny. Obwinianie kogokolwiek, obciążanie odpowiedzialnością za chorobę jest bezowocne, a często jest przyczyną pozbawiania siły do walki z chorobą, która jest wspólnym celem dla rodziny i pacjenta.

Nastolatki, które  są  predysponowane  do  wystąpienia  jadłowstrętu, zazwyczaj w dzieciństwie były nadmiernie uległe, perfekcyjne, a jednocześnie prezentowały niską samoocenę. W okresie dojrzewania są one zbyt mało asertywne i mają trudności w uzyskiwaniu własnej odrębności i samodzielności.

Czynniki społeczno- kulturowe sprzyjające rozwojowi zaburzeń odżywiania:

 • „wytyczne” kulturowe dotyczące wyglądu (szczupła sylwetka, dobra kondycja fizyczna, szczupłość jak przejaw samokontroli),
 • jedzenie jako ważny przejaw statusu społecznego,
 • funkcja jedzenia w przyjemnościach i satysfakcjach życiowych,
 • „dzieciocentryczna” struktura rodzinna (sukcesy dzieci jako kryterium oceny rodziców),
 • przesuwająca się w czasie granica zależności ekonomicznej dzieci od rodziców (edukacja, samodzielność).

Wydaje się,  że  obserwowany  w  ciągu  ostatnich  dekad wzrost zachorowalności na jadłowstręt psychiczny może związany z czynnikami kulturowymi wyrażającymi się promowaniem  przez  środki  masowego  przekazu  zbyt  szczupłej sylwetki (np. reklamowanie produktów przez bardzo szczupłe modelki), reklamy dotyczące środków służących odchudzaniu.

Czynnikami, które wyzwalają chorobę, mogą być różnorodne czynniki stresowe, np. negatywne uwagi otoczenia na temat wyglądu dziecka. Takim czynnikiem może być również stres związany z procesem dojrzewania. W okresie adolescencji często występuje biologicznie uwarunkowany przyrost masy ciała i jednocześnie, wzrost zainteresowania wyglądem zewnętrznym i lansowanym przez media wzorcem szczupłej, zdrowej sylwetki. Te dwa czynniki mogą prowadzić u dziewcząt, ale również coraz częściej u chłopców, do poczucia nieatrakcyjności i prób kontroli masy ciała, a tym samym sprzyjać zaburzeniom odżywiania.

Identyfikacja nastolatków ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń odżywiania może pomóc we wdrożeniu wczesnego postępowania profilaktycznego i terapeutycznego, co z kolei może zapobiec wystąpieniu i rozwinięciu się choroby.

Leczenie anoreksji

Leczenie anoreksji zawsze powinno być kompleksowe, wymaga zaangażowania i współpracy wielu profesjonalistów. W każdym przypadku konieczna jest opieka  lekarska  oraz  psychoterapia.  Rodzaj psychoterapii  zależny  jest  od  indywidualnych  potrzeb  i problemów pacjenta, jednak zwykle w przypadku chorych w wieku młodzieżowym zalecana jest psychoterapia rodzinna.

Poprzez poznanie rodziny, zrozumienie wielopokoleniowej dynamiki, uporządkowanie struktury, usprawnienie komunikacji przywraca się rodzinie zdolność rozwiązywania konfliktów, zaspakajania potrzeb wszystkich członków rodziny, lepsze komunikowanie się  czyli zdolność do rozwoju.

 • Wzmocnienie granic wewnątrz rodzinnych pomiędzy subsytemami rodziców i dzieci,
 • Wzmocnienie tendencji do indywiduacji i separacji,
 • Wzmocnienie więzi małżeńskich i rodzicielskich,
 • Budowanie autonomii wszystkich członków rodziny,
 • Odbudowa lub zbudowanie wewnętrznej struktury rodziny (w sytuacji wpływu kłopotów z odżywianiem na resztę rodziny),
 • Uelastycznienie granic zewnętrznych.
 • Zmiana wzorów pokoleniowych przede wszystkim bliskości, sposobu okazywania uczuć i wyrażania różnic.

Dodatkowo zalecana jest również terapia indywidualna i/lub grupowa. Oddziaływania terapeutyczne skupiają się na zmianie rozpoznanych czynników podtrzymujących chorobę. Ostatecznym celem terapii jest nauka umiejętności nazywania i okazywania swoich uczuć i potrzeb.

W zależności od stanu pacjenta, występujących u niego powikłań, dodatkowych zaburzeń psychicznych oraz motywacji do leczenia i wsparcia otoczenia zaleca się leczenie ambulatoryjne lub szpitalne. Zazwyczaj w szpitalu leczeni są pacjenci z powikłaniami, które mogą być groźne dla życia, z dodatkowymi problemami psychicznymi (np. z depresją i tendencjami samobójczymi).

Kluczowym elementem leczenia jest konieczność przywrócenia prawidłowej masy ciała związane jest ze stopniowym zwiększaniem kaloryczności pokarmów aż do tzw. diety odżywczej. W praktyce oznacza to, że osoba chora musi jeść częściej i więcej niż jej zdrowi rówieśnicy. Na początku leczenia wskazany jest spoczynkowy tryb życia, co oznacza zwolnienie z zajęć sportowych, tanecznych i wychowania fizycznego.

Zdarza  się,  że  pacjenci  muszą otrzymują  leki,  które mają  wyrównywać  występujące  niedobory  żywieniowe, np. witaminy, żelazo, potas, preparaty wapnia lub leki przeciwdepresyjne.

Jak w każdej chorobie, również w przypadku zaburzeń odżywiania kluczowe jest jak najwcześniejsza diagnoza problemu oraz podjęcie odpowiednich oddziaływań terapeutycznych. Długotrwale utrzymujące się nieprawidłowe zachowania żywieniowe są po wielu latach ich trwania bardzo trudne do zmiany. W przypadku anoreksji choroba staje się z biegiem lat ważną częścią tożsamości chorej osoby, a objawy organizują jej życie i stają się źródłem wielu ograniczeń.

Badania naukowe dotyczące skuteczności terapii w jadłowstręcie psychicznym wskazują, że najlepsze efekty terapii uzyskuje się w przypadku, gdy leczenie i terapię rozpoczęto w pierwszym roku trwania choroby (80% zdrowieje); gdy leczenie rozpoczęto po ponad roku trwania choroby ― tylko 50% terapii kończy się powodzeniem. W pozostałych przypadkach anoreksja staje się chorobą przewlekłą.

W Centrum CBT zajmujemy się leczeniem anoreksji i innych zaburzeń odżywiania. W procesie leczenia bazujemy ma współpracy specjalistów, w tym lekarza psychiatry oraz psychoterapeutów a także rodziny chorego.

Lokalizacje

Znajdź poradnię

Posiadamy 15 lokalizacji na terenie Polski.
Zapraszamy do skontaktowania się z naszym Biurem Obsługi Klienta (BOK).