Breadcrumbs home icon Used as home in breadcrumbs Breadcrumbs slash icon Used as slash in breadcrumbs Harmonica row icon Used in harmonica sections Button arrow Used as button arrow Phone icons Used in many elements 13x12 Pin icon Used in many elements 12x16 Envelope icon Used in many elements 12x10

Strona wykorzystuje ciasteczka by świadczyć usługi na najwyższym poziomie Polityka prywatności

Rozumiem
Blog Dzień Świadomości Autyzmu

Dzień Świadomości Autyzmu

1 kwietnia 2023
| Poradnie CBT | Aktualności
Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został on ustanowiony w 2008 r. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i zwiększenie świadomości społecznej oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu.  W Światowym Dniu Świadomości Autyzmu wiele budynków w Polsce zostało podświetlonych na niebiesko i różowo. To wyraz solidarności z osobami z autyzmem i ich rodzinami.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu to grupa zróżnicowanych zaburzeń neurorozwojowych. Objawy powinny występować od wczesnego dzieciństwa, chociaż nie muszą być w pełni wyrażone i zauważone. Niekiedy trudności pacjenta stają się wyraźne dopiero w późniejszych latach, np. w czasie kontaktu z rówieśnikami w przedszkolu lub w okresie rozwoju myślenia abstrakcyjnego. Pojawiające się problemy ograniczają lub pogarszają codzienne funkcjonowanie pacjenta. Zaburzenia ze spektrum autyzmu stanowią szeroką gamę trudności w zależności od poziomu rozwoju mowy, rozwoju intelektualnego, a nawet płci, które wpływają na poziom wymaganego wsparcia.

Wspólnym mianownikiem są:

  • ograniczone wykorzystanie kontaktu wzrokowego, gestów, ekspresji twarzy, pozycji ciała w relacjach,
  • ograniczone zainteresowanie kontaktem społecznym lub nieadekwatne zachowania,
  • trudności ze zrozumieniem, które zachowanie jest odpowiednie w określonej sytuacji, a w innej już nie,
  • brak zdolności wykorzystania języka w relacjach (ograniczone rozumienie metafor, żartów czy ironii),
  • brak zainteresowania przeżyciami innych, co utrudnia nawiązanie i podtrzymanie relacji i daje wrażenie braku empatii,
  • stereotypowe i powtarzalne zachowania obejmują: proste motoryczne stereotypie (np. machanie rękoma), powtarzalne używanie przedmiotów (np. kręcenie monetami) lub powtarzalną mowę (np. echolalia, stereotypowe użycie słów),
  • wybiórcze zainteresowania,
  • opór przed zmianą otoczenia.

Rozpoznanie ASD przeprowadzane jest przez lekarza psychiatrę współpracującego z psychologiem. Działania diagnostyczne obejmują: wywiad z rodzicami, obserwację dziecka, przeprowadzenie wysokospecjalistycznej testowej diagnostyki psychologicznej.

Leczenie opiera się na oddziaływaniach terapeutycznych, których celem jest poprawa funkcjonowania dziecka, a przez to: obniżenie nasilenia objawów osiowych, zwiększenie samodzielności pacjenta. Oddziaływania terapeutyczne uzależnione są od wieku dziecka, głębokości deficytów funkcjonowania, obejmują: psychoedukację rodziców, warsztaty dla rodziców, Treningi Umiejętności Społecznych (TUS), terapię logopedyczną (w zależności od potrzeb pacjenta), stymulację rozwoju w zakresie: funkcjonowania społecznego, komunikacji, rozwijania teorii umysłu, rozszerzania sposobów radzenia sobie ze stresem. Wspólnymi elementami modyfikacji behawioralnych i środowiskowych jest dostosowanie wymagań i przystosowanie otoczenia do możliwości dziecka.

Zespół specjalistów Centrum CBT zajmuje się stabilizacją funkcjonowania psychicznego dzieci i młodzieży od ponad 20 lat. Zapraszamy do kontaktu z naszymi placówkami!

Lokalizacje

Znajdź poradnię

Posiadamy 15 lokalizacji na terenie Polski.
Zapraszamy do skontaktowania się z naszym Biurem Obsługi Klienta (BOK).