Breadcrumbs home icon Used as home in breadcrumbs Breadcrumbs slash icon Used as slash in breadcrumbs Harmonica row icon Used in harmonica sections Button arrow Used as button arrow Phone icons Used in many elements 13x12 Pin icon Used in many elements 12x16 Envelope icon Used in many elements 12x10

Strona wykorzystuje ciasteczka by świadczyć usługi na najwyższym poziomie Polityka prywatności

Rozumiem
Blog ADHD u dziecka

ADHD u dziecka

30 kwietnia 2023
| Poradnie CBT | Wiedza
ADHD u dziecka

Około 8% dzieci choruje na zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) i jest to najczęstsze zaburzenie neurorozwojowe. Częściej występuje u chłopców. Dokładna przyczyna pozostaje nieznana, jednak kluczowa jest wczesna diagnostyka i  wprowadzanie skutecznych sposobów radzenia sobie z objawami tego zaburzenia, aby zapobiec rozwojowi np. zaburzeń opozycyjno-buntowniczych lub zaburzeń zachowania.

Przyjmuje się, że na powstanie objawów ADHD wpływają zarówno czynniki środowiskowe, jak i biologiczne. ADHD jest zespołem objawów i deficytów współistniejących, dlatego utrudnia osiągnięcie sukcesów szkolnych, zawodowych i towarzyskich. Dynamika objawów ADHD w okresie życia jest indywidualna – np. u części pacjentów nasilenie objawów zmniejsza się z upływem czasu.

Jakie są objawy ADHD?

Objawy mają różną ekspresję ze względu na wiek, a samo ADHD nie musi być przyczyną problemów dziecka. Do podstawowych grup objawów należą:

  • zaburzenia koncentracji uwagi,
  • impulsywność,
  • nadruchliwość.

Konsekwencje braku właściwego postępowania z dzieckiem z ADHD

W przypadku ADHD kluczowe jest wczesne wprowadzanie skutecznych metod radzenia sobie z objawami tego zaburzenia, aby zapobiec rozwojowi np. zaburzeń opozycyjno-buntowniczych lub zaburzeń zachowania.

Jeśli otoczenie we właściwy sposób nie wspiera dziecka – widoczne od dzieciństwa objawy mogą w sposób znaczący zacząć zaburzać funkcjonowanie dziecka. Może to w konsekwencji doprowadzić do powstania błędnego koła: karanie za objawy, pogłębianie niskiej samooceny i występowanie zaburzeń zachowania. Warto zauważyć, że podobne problemy z zachowaniem mogą pojawić się także u dzieci bez ADHD.

Jeśli nie zostanie podjęte leczenie dziecka z ADHD, może to powodować skutki w postaci gorszych wyników w nauce, powtarzania klasy i trudności z zastosowaniem nabytej wiedzy w szkole i poza nią. Dzieci z ADHD w wieku szkolnym mogą mieć problemy z liczeniem i czytaniem, czego następstwem są gorsze, w porównaniu z rówieśnikami, osiągnięcia szkolne. Dzieci z ADHD mogą ujawniać zachowania agresywne w stosunku do otoczenia i rówieśników.

Wpływ na funkcjonowanie rodziny i relacje ze szkołą

Problemy z zachowaniem, które występują u dzieci z nieleczonym lub nieprawidłowo leczonym ADHD, mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie całej rodziny. To z kolei w sposób bezpośredni może przełożyć się na poziom współpracy ze szkołą.

Wpływ na stosunki dziecka z rówieśnikami

Dzieci i młodzież z ADHD, u których nie podjęto leczenia, mogą mieć problemy z nawiązywaniem i utrzymywaniem przyjaźni. Rówieśnicy oraz ich rodzice w sposób otwarty unikają kontaktów z takim dzieckiem lub zniechęcają się do ich podtrzymywania ze względu na jego nadpobudliwe i niekontrolowane zachowanie. Sprawę dodatkowo pogarsza fakt, że dzieci z nieleczonym ADHD są w mniejszym stopniu zdolne do „odczytywania” sygnałów społecznych, które „wysyłają” im rówieśnicy.

Wpływ na samoocenę

U dzieci z nieleczonym ADHD może dojść do obniżenia samooceny, szczególnie wtedy, gdy rodzice nie rozumieją na czym choroba polega i ― w konsekwencji ― obwiniają dziecko za niewłaściwe zachowania.

Leczenie ADHD

W pierwszej kolejności powinny być prowadzone warsztaty dla rodziców, psychoedukacja dziecka oraz wspólne rozmowy z psychologiem na temat tego z jakimi problemami mierzy się dziecko. W przypadku występowania dodatkowych problemów, np. z agresją, z niską samooceną, czy z umiejętnościami społecznymi. Takich powiązanych problemów jest oczywiście sporo. Należą do nich na przykład problemy ze snem, może też występować dysleksja, dysgrafia. Natomiast najważniejsze w terapii dziecka z ADHD jest to, aby otoczenie nauczyło się być asystentem takiego dziecka.

Mózg człowieka zbudowany jest z neuronów, które komunikują się między sobą za pomocą substancji zwanych neuroprzekaźnikami. U dzieci z ADHD obserwuje się obniżenie poziomu tych substancji, zwłaszcza w obszarach odpowiedzialnych za uwagę i hamowanie impulsywności. Działanie leków stosowanych w zespole nadpobudliwości psychoruchowej polega na zwiększaniu ilości tych substancji, i w konsekwencji ― na poprawie funkcjonowania dziecka. Leki stosowane w leczeniu ADHD pomagają zmniejszyć objawy charakterystyczne dla tego zaburzenia.

W przypadku wprowadzenia farmakoterapii istotna jest dokładna obserwacja dziecka od momentu wprowadzenia leku, szczególnie w zakresie poprawy koncentracji uwagi: długości skupiania się, poprawy ocen, spokojniejszego zachowania, a także lepszej organizacji pracy. Należy pamiętać, że leki stanowią jedynie uzupełnienie pracy wychowawczej i terapeutycznej.

W pracy terapeutycznej zalecane są warsztaty dla rodziców, wzmacniające umiejętności radzenia sobie z objawami i funkcjonowania pacjenta w różnych środowiskach.

W Centrum CBT od ponad 20 lata zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem ADHD u dzieci. W procesie leczenia bazujemy na współpracy specjalistów, w tym lekarza psychiatry dzieci i młodzieży, psychologów oraz psychoterapeutów.

Lokalizacje

Znajdź poradnię

Posiadamy 15 lokalizacji na terenie Polski.
Zapraszamy do skontaktowania się z naszym Biurem Obsługi Klienta (BOK).